Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

List do członków AES

Szanowni Państwo


   Przygotowujemy ...czytaj więcej

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

O Sarbiewskim w Szczecinie


   Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się, 17 listopada 2016 r., międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona łacińskiemu piśmiennictwu jezuickiemu XVI i XVII wieku: Iesuitæ in Polonia - Poloni Iesuitæ. Sesja zgromadziła teologów, filologów klasycznych i historyków reprezentujących ośrodki naukowe w kraju (Wrocław, Katowice, Toruń, Poznań, Kraków, Szczecin) i za granicą (Heidelberg, Innsbruck, Marburg, Rzym). Prelegenci przedstawiali dokonania wybitnych jezuitów: poety i teologa Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, historiografa jezuickiej misji w Chinach Tomasza Ignacego Szpota Dunina, kartografa i misjonarza w Państwie Środka Michała Boyma, filologa klasycznego i metodologa Józefa Juwencjusza, teologa i poety Ignacego Wilczka, teoretyka wymowy i pisarza Jana Kwiatkiewicza, kompozytora Jana Branta, a także twórców teatru jezuickiego, autorów książek z dziedziny nauk ścisłych oraz bibliografów. W Szczecinie powiało nie tylko nadmorskim powietrzem, ale też jezuicką tradycją i historią, do której synowie św. Ignacego wnieśli cenny wkład artystyczny i naukowy, wykazując się rozmaitością i bogactwem talentów. Ciekawostką konferencji było to, że dwa wykłady: dr Katarzyny Ochman z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Anny Elissy Radke z Uniwersytetu w Marburgu zostały wygłoszone w języku łacińskim, co dziś należy do rzadkości. Należy też nadmienić, że prelekcja o dziełach jezuickiego kompozytora Jana Branta była ilustrowana śpiewem chóru kameralnego.
   Warto podkreślić, że aż cztery referaty dotyczyły Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i wypełniły pierwszą część konferencji. Rozpoczął prof. Reinhard Düchting z Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy), który m. in. analizował odę Sarbiewskiego Ad D. Virginem Matrem (Do Najświętszej Panny) i porównywał ten utwór z wierszem Ad virginem Matrem in foro Monacensi Jacobusa Balde (1604-1668), niemieckiego jezuity i także neołacińskiego poety. Z kolei dr hab. Maria Chantry z Uniwersytetu Wrocławskiego (wykład został odczytany z powodu nieprzybycia prelegentki) poświęciła swoją wypowiedź Epodzie 3 Sarbiewskiego: Pochwała spokoju w zakonie. Dr Jacek Kwosek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mówił o neoplatońskich inspiracjach w teologii autora Dii gentium. Z kolei dr Krzysztof Dorosz SJ w multimedialnej prezentacji przedstawił współczesne inicjatywy wskrzeszania pamięci o „chrześcijańskim Horacym” na przykładzie działalności Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana. Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem słuchali o próbach uwspółcześniania Sarbiewskiego, a kilkoro prelegentów, zwłaszcza z Niemiec i Austrii, wyraziło dla tych inicjatyw swoje duże uznanie. Zainteresowani działalnością AES otrzymali ulotki informacyjne w języku polskim i angielskim. 
   Konferencję, która przebiegła bardzo sprawnie, zorganizował ks. prof. Jarosław Nowaszczuk z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, zajmujący się także badaniami nad jezuicką tradycją i historią, a pomagali mu klerycy szczecińskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Materiały z sympozjum mają się ukazać w osobnej publikacji.


Dr Krzysztof Dorosz SJ


 


 

2016-11-24 - Krzysztof Turowiecki

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Jezuici w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Kroże -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Zamek Królewski w Warszawie -

Parafia Zakroczym -

Ekspansja - strony Internetowe -

www.ekspansja.eu Ekspansja