Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

List do członków AES

Szanowni Państwo


   Przygotowujemy ...czytaj więcej

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, ...czytaj więcej

X Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie

Dział Oświatowy
Zamku Królewskiego w Warszawie
Ojcowie ...czytaj więcej

Sarbiewski i jego epoka

VUB Adomo Mickevičiaus Muziejus, Academia Europaea Sarbieviana, Vilniaus Universiteto Polonistikos ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

O Sarbiewskim w Szczecinie


   Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się, 17 listopada 2016 r., międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona łacińskiemu piśmiennictwu jezuickiemu XVI i XVII wieku: Iesuitæ in Polonia - Poloni Iesuitæ. Sesja zgromadziła teologów, filologów klasycznych i historyków reprezentujących ośrodki naukowe w kraju (Wrocław, Katowice, Toruń, Poznań, Kraków, Szczecin) i za granicą (Heidelberg, Innsbruck, Marburg, Rzym). Prelegenci przedstawiali dokonania wybitnych jezuitów: poety i teologa Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, historiografa jezuickiej misji w Chinach Tomasza Ignacego Szpota Dunina, kartografa i misjonarza w Państwie Środka Michała Boyma, filologa klasycznego i metodologa Józefa Juwencjusza, teologa i poety Ignacego Wilczka, teoretyka wymowy i pisarza Jana Kwiatkiewicza, kompozytora Jana Branta, a także twórców teatru jezuickiego, autorów książek z dziedziny nauk ścisłych oraz bibliografów. W Szczecinie powiało nie tylko nadmorskim powietrzem, ale też jezuicką tradycją i historią, do której synowie św. Ignacego wnieśli cenny wkład artystyczny i naukowy, wykazując się rozmaitością i bogactwem talentów. Ciekawostką konferencji było to, że dwa wykłady: dr Katarzyny Ochman z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Anny Elissy Radke z Uniwersytetu w Marburgu zostały wygłoszone w języku łacińskim, co dziś należy do rzadkości. Należy też nadmienić, że prelekcja o dziełach jezuickiego kompozytora Jana Branta była ilustrowana śpiewem chóru kameralnego.
   Warto podkreślić, że aż cztery referaty dotyczyły Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i wypełniły pierwszą część konferencji. Rozpoczął prof. Reinhard Düchting z Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy), który m. in. analizował odę Sarbiewskiego Ad D. Virginem Matrem (Do Najświętszej Panny) i porównywał ten utwór z wierszem Ad virginem Matrem in foro Monacensi Jacobusa Balde (1604-1668), niemieckiego jezuity i także neołacińskiego poety. Z kolei dr hab. Maria Chantry z Uniwersytetu Wrocławskiego (wykład został odczytany z powodu nieprzybycia prelegentki) poświęciła swoją wypowiedź Epodzie 3 Sarbiewskiego: Pochwała spokoju w zakonie. Dr Jacek Kwosek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mówił o neoplatońskich inspiracjach w teologii autora Dii gentium. Z kolei dr Krzysztof Dorosz SJ w multimedialnej prezentacji przedstawił współczesne inicjatywy wskrzeszania pamięci o „chrześcijańskim Horacym” na przykładzie działalności Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana. Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem słuchali o próbach uwspółcześniania Sarbiewskiego, a kilkoro prelegentów, zwłaszcza z Niemiec i Austrii, wyraziło dla tych inicjatyw swoje duże uznanie. Zainteresowani działalnością AES otrzymali ulotki informacyjne w języku polskim i angielskim. 
   Konferencję, która przebiegła bardzo sprawnie, zorganizował ks. prof. Jarosław Nowaszczuk z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, zajmujący się także badaniami nad jezuicką tradycją i historią, a pomagali mu klerycy szczecińskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Materiały z sympozjum mają się ukazać w osobnej publikacji.


Dr Krzysztof Dorosz SJ


 


 

2016-11-24 - Krzysztof Turowiecki

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Kroże -

Urząd Miasta w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Parafia Zakroczym -

Czernice Borowe -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Jezuici w Warszawie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

www.ekspansja.eu Ekspansja