Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

List do członków AES

Szanowni Państwo


   Przygotowujemy ...czytaj więcej

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Przesłanie

na spotkanie literackie
w sali przy polskim
kościele w Saskatoon w Kanadzie
22 września 2013 roku
poświęconego „polskiemu Horacemu”
ks. jezuicie Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu


Przede wszystkim bardzo się cieszę, że postać „polskiego Horacego” ks. jezuity Macieja Ka-zimierza Sarbiewskiego, zostanie przybliżona w odległym zakątku Kanady, jakim jest Saska-toon. Mam nadzieję, że społeczność kościoła w Saskatoon – nie tylko polonijna – zapozna się z tym niezwykłym Polakiem z epoki baroku, typowym Sarmatą, a jednocześnie duchownym, wybitnym poetą i uczonym, który wniósł wiele do kultury europejskiej i światowej.

Dziękuję Bożenie Pawłowskiej-Kilanowski - która w maju br. była na jego rodzinnym Ma-zowszu i w Sarbiewie, miejscu urodzenia „polskiego Horacego”, i uczestniczyła w IX Mię-dzynarodowych Dniach Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, a potem została członkiem organizacji pozarządowej Academia Europaea Sar-bieviana – że propaguje za oceanem postać tego wielkiego Poety.

Niechaj to spotkanie, na którym wygłosi o Nim prelekcję, będzie wielkim poznaniem wybit-nego poety rangi europejskiej ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640), uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII (1623), jednego z najbardziej znanych ludzi Kościoła, zarazem uczonego, profesora Akademii Wileńskiej, doradcy króla Władysława IV Wazy (1635-1640).

Serdecznie pozdrawiam w imieniu członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbievia-na w Sarbiewie i zapraszam w maju 2014 r. na jubileuszowe X Dni Sarbiewskiego „Chrze-ścijański Horacy z Mazowsza”.Prezes AES dr Teresa Kaczorowska


 


 


2013-09-29 - Krzysztof Turowiecki

Parafia Sarbiewo -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Kroże -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Jezuici w Warszawie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Parafia Zakroczym -

Czernice Borowe -

Ekspansja - strony Internetowe -

www.ekspansja.eu Ekspansja