Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Impresje wileńskie

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 18:00 
w Kawiarni Artystycznej PCKiSz 
czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego w Wilnie


artykuł

...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego Jubileuszowy i zagraniczny

Jubileuszowy i zagranicznyTegoroczny ...czytaj więcej

Piętnaście lat z Sarbiewskim

W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem ...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Przesłanie

na spotkanie literackie
w sali przy polskim
kościele w Saskatoon w Kanadzie
22 września 2013 roku
poświęconego „polskiemu Horacemu”
ks. jezuicie Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu


Przede wszystkim bardzo się cieszę, że postać „polskiego Horacego” ks. jezuity Macieja Ka-zimierza Sarbiewskiego, zostanie przybliżona w odległym zakątku Kanady, jakim jest Saska-toon. Mam nadzieję, że społeczność kościoła w Saskatoon – nie tylko polonijna – zapozna się z tym niezwykłym Polakiem z epoki baroku, typowym Sarmatą, a jednocześnie duchownym, wybitnym poetą i uczonym, który wniósł wiele do kultury europejskiej i światowej.

Dziękuję Bożenie Pawłowskiej-Kilanowski - która w maju br. była na jego rodzinnym Ma-zowszu i w Sarbiewie, miejscu urodzenia „polskiego Horacego”, i uczestniczyła w IX Mię-dzynarodowych Dniach Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, a potem została członkiem organizacji pozarządowej Academia Europaea Sar-bieviana – że propaguje za oceanem postać tego wielkiego Poety.

Niechaj to spotkanie, na którym wygłosi o Nim prelekcję, będzie wielkim poznaniem wybit-nego poety rangi europejskiej ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640), uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII (1623), jednego z najbardziej znanych ludzi Kościoła, zarazem uczonego, profesora Akademii Wileńskiej, doradcy króla Władysława IV Wazy (1635-1640).

Serdecznie pozdrawiam w imieniu członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbievia-na w Sarbiewie i zapraszam w maju 2014 r. na jubileuszowe X Dni Sarbiewskiego „Chrze-ścijański Horacy z Mazowsza”.Prezes AES dr Teresa Kaczorowska


 


 


2013-09-29 - Krzysztof Turowiecki

Parafia Zakroczym -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Parafia Sarbiewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Zamek Królewski w Warszawie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Jezuici w Warszawie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Kroże -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Czernice Borowe -

www.ekspansja.eu Ekspansja