Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

List do członków AES

Szanowni Państwo


   Przygotowujemy ...czytaj więcej

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

O Sarbiewskim w Atenach

   Pisarka, dziennikarka i animatorka kultury dr Teresa Kaczorowska - która od ponad dziesięciu lat zabiega o przywrócenie pamięci, a także literaturze polskiej, zapomnianego poety ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - wygłosiła o nim dwie multimedialne prelekcje w starożytnych Atenach.
   Teresa Kaczorowska (kierująca trzeci rok Powiatowym Centrum Kultury  Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie) przebywała w stolicy Grecji kilka dni (16-21 maja 2014), na zaproszenie Towarzystwa Kultury Polskiej w Atenach im. Juliusza Słowackiego. Organizacja ta odkryła pisarkę przez Internet i przygotowała jej w Atenach dwa spotkania, pod hasłem „Maciej Kazimierz Sarbiewski – poeta nieznany”. Pierwsze skierowane do młodzieży - odbyło się w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP  im. Zygmunta Mineyki, drugie zaś do rodaków mieszkających w Grecji - w Bibliotece Polskiej w ośrodku oo jezuitów w Atenach.
   Obydwa spotkania  były dla Polaków w Atenach (jest ich w stolicy Grecji ok. 20 tysięcy) niezwykle odkrywcze. Przybliżały nieznanego tam ks. jezuitę Macieja Kazimierza Sarbiewskiego – urodzonego 24 lutego 1595 r., w Sarbiewie pod Płońskiem (zmarł w Warszawie, 2 kwietnia 1640 r.) - najwybitniejszego łacińskiego poetę XVII wieku, cenionego teoretyka poezji, liryka baroku. Pierwszego w Europie sławnego  poetę polskiego i pierwszego, przed Sienkiewiczem, tak popularnego autora polskiego. Dzięki używaniu łaciny, już za życia osiągnął on w Europie ogromny rozgłos i rozsławił kulturę Polski w stopniu później nie spotykanym. Ogłoszono go jako Horatio par, czyli równego Horacemu, największemu poecie starożytności. Pisane w języku Rzymian utwory „chrześcijańskiego Horacjusza” (Horatius Christianus) lub „sarmackiego Horacjusza” (Horatius Sarmaticus), jak go nazywano, były czytane na uniwersytetach europejskich, min. w Oxfordzie i Atenach, docierały też do kolonialnej jeszcze Ameryki Płn. (jako pierwszy produkt wymiany kulturalnej pomiędzy Rzeczpospolitą a Nowym Światem). Maciej Kazimierz Sarbiewski był laureatem najwyższej ówczesnej nagrody literackiej – „Laura poetyckiego" (łac. Poëta laureatus) - o prestiżu porównywanym z nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. Maciej K. Sarbiewski był w I RP również cenionym wykładowcą: poetyki, filozofii, retoryki i teologii - w kolegiach jezuickich (Krożach, Połocku), a przede wszystkim w Akademii Wileńskiej, gdzie obronił dwa doktoraty, został profesorem, dziekanem, doradcą rektora (dlatego do dziś stanowi chlubę literackiej i naukowej Litwy).
   W starożytnych Atenach, skąd m.in. poeta z Sarbiewa czerpał wzory z literatury antycznej,  dr Teresa Kaczorowska przybliżyła „polskiego Horacego” na podstawie dwóch swoich książek: Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu (2005) oraz Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Litwie (2012). Pokazała ważne dla ukształtowania się i rozwoju poety z Sarbiewa miejsca, ludzi, wciąż istniejące ślady po nim oraz dowody pamięci rodaków – na ziemi rodzinnej i na Litwie. Przybliżyła też przywracanie należnej mu pamięci poprzez organizowane pod jej kierownictwem od dziesięciu lat na Płn. Mazowszu Międzynarodowe Dni M. K. Sarbiewskiego „Polski Horacy z Mazowsza”. Jest to ważne dzisiaj, kiedy narodowości na całym świecie poszukują swoich korzeni i tożsamości, zaś mazowiecki „poeta uwieńczony”, pomimo iż istnieje niemal we wszystkich podręcznikach historii literatury, odchodzi w zapomnienie. Mało znany jest także w Grecji, nawet wśród jezuitów, stąd prelekcje dr Teresy Kaczorowskiej miały niezwykle ważne znaczenie. Wizyta T. Kaczorowskiej odbiła się echem w ateńskiej prasie, zaowocuje też współpracą literacką z Grecją.Fot. Marek Nadolskifot.1
fot.1
fot.2
fot.2
fot.3
fot.3
fot.4
fot.4
fot.5
fot.5

2014-05-31 - Krzysztof Turowiecki

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Parafia Zakroczym -

Kroże -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Czernice Borowe -

Ekspansja - strony Internetowe -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Jezuici w Warszawie -

www.ekspansja.eu Ekspansja