Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Zmarł nagle Sławomir Zdun

W piątek, 18 września 2020 r., zmarł nagle Sławomir Zdun – leśnik, poeta i prozaik, grafik. Miał niespełna 46 lat (urodził ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego przełożony na jesień

Szanowni Państwo, 


   z przykrością informujemy, ...czytaj więcej

Forum "Czeski i polski barok literacki" na Uniwersytecie Śląskim w Opawie /Czechy/

czytaj więcej

Zmarł o. Stanisław Opiela SJ

KLEPSYDRA

...czytaj więcej

Odłożone imieniny Poety

Gość Płocki, 14 maja 2020


   - Co roku w tym ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

O Sarbiewskim w Atenach

   Pisarka, dziennikarka i animatorka kultury dr Teresa Kaczorowska - która od ponad dziesięciu lat zabiega o przywrócenie pamięci, a także literaturze polskiej, zapomnianego poety ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - wygłosiła o nim dwie multimedialne prelekcje w starożytnych Atenach.
   Teresa Kaczorowska (kierująca trzeci rok Powiatowym Centrum Kultury  Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie) przebywała w stolicy Grecji kilka dni (16-21 maja 2014), na zaproszenie Towarzystwa Kultury Polskiej w Atenach im. Juliusza Słowackiego. Organizacja ta odkryła pisarkę przez Internet i przygotowała jej w Atenach dwa spotkania, pod hasłem „Maciej Kazimierz Sarbiewski – poeta nieznany”. Pierwsze skierowane do młodzieży - odbyło się w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP  im. Zygmunta Mineyki, drugie zaś do rodaków mieszkających w Grecji - w Bibliotece Polskiej w ośrodku oo jezuitów w Atenach.
   Obydwa spotkania  były dla Polaków w Atenach (jest ich w stolicy Grecji ok. 20 tysięcy) niezwykle odkrywcze. Przybliżały nieznanego tam ks. jezuitę Macieja Kazimierza Sarbiewskiego – urodzonego 24 lutego 1595 r., w Sarbiewie pod Płońskiem (zmarł w Warszawie, 2 kwietnia 1640 r.) - najwybitniejszego łacińskiego poetę XVII wieku, cenionego teoretyka poezji, liryka baroku. Pierwszego w Europie sławnego  poetę polskiego i pierwszego, przed Sienkiewiczem, tak popularnego autora polskiego. Dzięki używaniu łaciny, już za życia osiągnął on w Europie ogromny rozgłos i rozsławił kulturę Polski w stopniu później nie spotykanym. Ogłoszono go jako Horatio par, czyli równego Horacemu, największemu poecie starożytności. Pisane w języku Rzymian utwory „chrześcijańskiego Horacjusza” (Horatius Christianus) lub „sarmackiego Horacjusza” (Horatius Sarmaticus), jak go nazywano, były czytane na uniwersytetach europejskich, min. w Oxfordzie i Atenach, docierały też do kolonialnej jeszcze Ameryki Płn. (jako pierwszy produkt wymiany kulturalnej pomiędzy Rzeczpospolitą a Nowym Światem). Maciej Kazimierz Sarbiewski był laureatem najwyższej ówczesnej nagrody literackiej – „Laura poetyckiego" (łac. Poëta laureatus) - o prestiżu porównywanym z nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. Maciej K. Sarbiewski był w I RP również cenionym wykładowcą: poetyki, filozofii, retoryki i teologii - w kolegiach jezuickich (Krożach, Połocku), a przede wszystkim w Akademii Wileńskiej, gdzie obronił dwa doktoraty, został profesorem, dziekanem, doradcą rektora (dlatego do dziś stanowi chlubę literackiej i naukowej Litwy).
   W starożytnych Atenach, skąd m.in. poeta z Sarbiewa czerpał wzory z literatury antycznej,  dr Teresa Kaczorowska przybliżyła „polskiego Horacego” na podstawie dwóch swoich książek: Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu (2005) oraz Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Litwie (2012). Pokazała ważne dla ukształtowania się i rozwoju poety z Sarbiewa miejsca, ludzi, wciąż istniejące ślady po nim oraz dowody pamięci rodaków – na ziemi rodzinnej i na Litwie. Przybliżyła też przywracanie należnej mu pamięci poprzez organizowane pod jej kierownictwem od dziesięciu lat na Płn. Mazowszu Międzynarodowe Dni M. K. Sarbiewskiego „Polski Horacy z Mazowsza”. Jest to ważne dzisiaj, kiedy narodowości na całym świecie poszukują swoich korzeni i tożsamości, zaś mazowiecki „poeta uwieńczony”, pomimo iż istnieje niemal we wszystkich podręcznikach historii literatury, odchodzi w zapomnienie. Mało znany jest także w Grecji, nawet wśród jezuitów, stąd prelekcje dr Teresy Kaczorowskiej miały niezwykle ważne znaczenie. Wizyta T. Kaczorowskiej odbiła się echem w ateńskiej prasie, zaowocuje też współpracą literacką z Grecją.Fot. Marek Nadolskifot.1
fot.1
fot.2
fot.2
fot.3
fot.3
fot.4
fot.4
fot.5
fot.5

2014-05-31 - Krzysztof Turowiecki

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Zamek Królewski w Warszawie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Parafia Zakroczym -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Kroże -

Czernice Borowe -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Jezuici w Warszawie -

Urząd Miasta w Płońsku -

www.ekspansja.eu Ekspansja