Janina Osewska na jednej z literackich imprez w Ciechanowie.