EPIGRAMMATUM LIBER KSIĘGA EPIGRAMATÓW

Autor: Maciej Kazimierz Sarbiewski

Warszawa 2003

Poprzednie Następne