Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Rzymskim szlakiem Macieja Sarbiewskiego SJ

recenzja ...czytaj więcej

Sarbiewski: poeta jezuita odkrywany na nowo

...czytaj więcej

Ostatnie pożegnanie Janiny Osewskiej

9 sierpnia 2023 r. zmarła w domu, w rodzinnym z Augustowie, Janina Osewska – pedagog, poetka, ...czytaj więcej

Zaproszenia na promocję książki o Sarbiewskim w Zamku Królewskim

czytaj więcej

Uwaga!

Uroczysta promocja nowej książki dwóch profesorów Uniwersytetu A. Mickiewicza  ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Urodziny Prof. Juliusza Chrościckiego


Prof. Juliusz Chrościcki, członek założyciel i przewodniczący Rady Naukowej St. Academia Wuropaea Sarbieviana obchodził w Warszawie swoje 80. Urodziny. W sobotę 13 sierpnia 2022 r., o godz. 11.00, w Bazylice św. Krzyża w Warszawie została odprawiona w kaplicy Matki Bożej w Jego intencji msza św, po której zaprosił rodzinę i przyjaciół na  obiad do Hotelu Victoria.


St. Academia Europaea Sarbieviana reprezentowały na tej uroczystości dr Teresa Kaczorowska i dr Irena Ulku. W załączeniu List gratulacyjny oraz pamiątkowe zdjęcia.


Sarbiewo, 13 sierpnia 2022 r.


Szanowny Jubilat 


Prof. Juliusz Chrościcki 


członek założyciel, 


Przewodniczący Rady Naukowej


Stowarzyszenia 


Academia Europaea Sarbieviana


 


Drogi Jubilacie,


Z okazji Jubileuszu 80. Urodzin składam Ci, w imieniu własnym oraz członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, serdeczne Gratulacje! 


Jestem pełna podziwu i uznania dla Twojej pracy naukowej, twórczej i społecznej, która na trwałe wpisała się w osiągnięcia nauki i kultury, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Twoje sukcesy: odkrycia w dziedzinie historii sztuki, liczne publikacje i książki, inicjatywy naukowo-artystyczne w Polsce oraz w innych krajach, w tym udział w powołaniu Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, stanowią nieoceniony wkład w dziedzictwo polskiej nauki, historii, kultury oraz polskiej tożsamości.


Bardzo się cieszę, że także postać ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640), „polskiego Horacego” rodem z północnego Mazowsza, dokładnie z Sarbiewa, sprawiła, że zainteresowałeś się twórczością tego niezwykłego Polaka z epoki baroku, typowego Sarmaty, a jednocześnie duchownego, wybitnego poety i uczonego, który wniósł wiele nie tylko do kultury polskiej, ale europejskiej i światowej. Raduję się, że uczestniczysz od początku w Międzynarodowych Festiwalach ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (od 2005 r.) na Jego rodzinnym Mazowszu, że jesteś założycielem i aktywnym członkiem powołanej w 2006 r. organizacji Academia Europaea Sarbieviana, gdzie przewodniczysz Radzie Naukowej i organizujesz konkursy naukowe. Dziękuję gorąco, że propagujesz także poza Polską postać tego wielkiego Poety, że niesiesz daleko i szeroko Jego nieco zapomniane Imię, że przyczyniasz się do poznania wybitnego poety rangi europejskiej, uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII (1623).


Gratulując dorobku naukowego i artystycznego, życzę Ci wspaniałego Jubileuszu, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz  dalszych licznych osiągnięć na niwie nauki, historii i kultury.



1
1
2
2
3
3

2022-08-19 - Krzysztof Turowiecki

Ekspansja - strony Internetowe -

Kroże -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Jezuici w Warszawie -

Czernice Borowe -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Parafia Zakroczym -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

www.ekspansja.eu Ekspansja