Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

POWIAT PŁOŃSKI WSPIERA XIX FESTIWAL KS. MACIEJA SARBIEWSKIEGO „CHRZEŚCIJAŃSKI HORACY Z MAZOWSZA”

W dniu 26 kwietnia 2024 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Academia Europaea Sarbieviana”, ...czytaj więcej

Program XIX Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (9-10 maja 2024 r.)

...czytaj więcej

XIX Międzynarodowy Konkur Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”

Konkurs jest organizowany z okazji 429 rocznicy urodzinksiędza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

Zmarł wybitny uczony, prof. Juliusz Chrościcki

Academia Europaea Sarbieviana straciła kolejnego wybitnego uczonego. Nocą, 16 grudnia 2024 r., zmarł ...czytaj więcej

Rzymskim szlakiem Macieja Sarbiewskiego SJ

recenzja ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

List intencyjny

Zwracamy się z prośbą o rozważenie propozycji uczestniczenia w dużym, ciekawym przedsięwzięciu, ważnym nie tylko dla polskiej kultury narodowej.

Od 2005 r. staramy się przypomnieć mieszkańcom Mazowsza, Polski i Europy o ks. jezuicie Macieju Kazimierzu Sarbiewskim (1595-1640) - pierwszym poecie polskim rangi europejskiej, uwieńczonym Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII w Rzymie (w 1623, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla), profesorze Akademii Wileńskiej, doradcy króla Władysława IV Wazy (1635-1640). Ten największy poeta Europy XVII w., którego do dziś żaden z poetów polskich nie prześcignął pod względem liczby przekładów i wydań na Zachodzie, urodził się we wsi Sarbiewo pod Płońskiem, lecz na ziemi rodzinnej jest niemal zupełnie zapomniany. Bardziej jest znany w Europie, szczególnie na Litwie i w krajach zachodnich, gdzie nazywa się go „polskim Horacym” lub „sarmackim Horacym”, prowadzi się o nim badania naukowe, wydaje jego dzieła w różnych językach.

Aby wskrzesić o nim pamięć, mazowieccy poeci i pisarze zainicjowali w 2005 r. I Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” - w 410. rocznicę jego urodzin. Trwająca wówczas 3 dni impreza od razu odniosła sukces, objęła swoim zasięgiem kilka miejscowości Płn. Mazowszu (5 powiatów), w jej przygotowanie włączyły się samorządy wszystkich szczebli, władze państwowe, liczne szkoły, parafie, domy kultury, muzea, biblioteki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici w Warszawie, organizacje społeczne. Był to cały blok imprez: z sesją naukową, koncertami poetycko-muzycznymi, spotkaniami pisarzy z kilku państw, wystawami, nabożeństwami w intencji „polskiego Horacego”; wydaliśmy też 3 książki i ogłosiliśmy kilka konkursów „O Laur Sarbiewskiego” (poetycki, krasomówczy, plastyczny oraz dla liceów ogólnokształcących pod patronatem Wojewody Mazowieckiego). Do tej pory odbyły się 3 edycje Międzynarodowych Dni Ks. M. K. Sarbiewskiego (2005-2007), pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP oraz Biskupa Diecezji Płockiej, zaś medialnym TVP Kultura.

W 2006 r. inicjatorzy tej akcji postanowili powołać organizację pozarządową Academia Europaea Sarbieviana (AES). Została ona 3 stycznia 2007 zarejestrowana w KRS w Warszawie, z siedzibą w zabytkowej plebanii w Sarbiewie, 18 maja odbyło się już pierwsze Walne Zgromadzenie Wśród 20 założycieli AES są zarówno lokalni twórcy, animatorzy kultury, duchowni i samorządowcy, jak też ceniące „polskiego Horacego” osoby z kraju i z zagranicy, w tym uczeni i literaci. W przyjętym Statucie AES – poza propagowaniem w kraju i za granicą twórczości literackiej i naukowej najwybitniejszego poety łacińskiego baroku ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - zaplanowano krzewienie chlubnych tradycji kulturowych i historycznych I RP, współpracę z polskimi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami naukowymi, kulturalnymi, polonijnymi, społecznymi, oświatowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi. Ustalono, że do realizacji tych celów niezbędny jest ponadregionalny obiekt – odbudowany nieistniejący już „Dwór Sarbiewskich” w Sarbiewie - jako międzynarodowe centrum badawcze, edukacyjne, popularyzatorskie, muzealne i organizacyjne AES. Dwór uzupełniłby istniejący w Sarbiewie cenny zespół barokowy: kościół, plebanię i cmentarz – ich rewitalizacja rozpocznie się jeszcze w 2007 r.

Plany te poparły liczne środowiska, m.in. miejscowe samorządy: gminy i powiatu, które już rozpoczęły proces przekazania gruntu pod ten ośrodek (ok. 0,5 ha nad rzeką w Sarbiewie), akademicy (wykonają projekt), parlamentarzyści (zabiegają, aby 2008 r. ustanowić „Rokiem Sarbiewskiego”), artyści (podarowali AES hymn, logo, obraz M.K. Sarbiewskiego), informatycy (wykonują stronę internetową AES) i władze państwowe woj. mazowieckiego, które pragną pomóc przygotować profesjonalny wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE. Planujemy, że w „Dworze Sarbiewskich mieścić się będzie Muzeum Baroku, biblioteka, zaś w towarzyszących dwóch oficynach – karczma polsko-litewska, niewielki hotelik oraz siedziba Academii.

Wierzymy, że realizacja celów AES przysporzy sławy i prestiżu naszemu krajowi, pozwoli poznać staropolskie dziedzictwo kultury sarmackiej, sprzyjać też będzie promocji oraz animacji społeczno-kulturalnej Polski. Z uwagi na dobro kultury narodowej, zwracamy się z prośbą o rozważenie propozycji uczestniczenia w tym dużym narodowym projekcie. Jesteśmy gotowi do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień, uwidocznienia Państwa wkładu w jego przygotowanie, oferujemy współpracę. Bardzo prosimy o życzliwe ustosunkowanie się do naszej prośby i oczekujemy na konstruktywne włączenie się w to ważne przedsięwzięcie.

Z poważaniem
prezes Zarządu Academia Europaea Sarbieviana
dr Teresa KaczorowskaAcademia Europaea Sarbieviana

Sarbiewo, pow. Płońsk
09-130 BABOSZEWO
woj. mazowieckie


tel. +48 023 661 2103

KRS: 0000270876, Regon: 140927837, NIP: 567 182 44 23
Konto: SGB: 56 8213 0008 2006 0801 6719 0001

Ekspansja - strony Internetowe -

Kroże -

Urząd Miasta w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Zamek Królewski w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Czernice Borowe -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Jezuici w Warszawie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Parafia Zakroczym -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

www.ekspansja.eu Ekspansja