Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

List do członków AES

Szanowni Państwo


   Przygotowujemy ...czytaj więcej

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

List intencyjny

Zwracamy się z prośbą o rozważenie propozycji uczestniczenia w dużym, ciekawym przedsięwzięciu, ważnym nie tylko dla polskiej kultury narodowej.

Od 2005 r. staramy się przypomnieć mieszkańcom Mazowsza, Polski i Europy o ks. jezuicie Macieju Kazimierzu Sarbiewskim (1595-1640) - pierwszym poecie polskim rangi europejskiej, uwieńczonym Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII w Rzymie (w 1623, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla), profesorze Akademii Wileńskiej, doradcy króla Władysława IV Wazy (1635-1640). Ten największy poeta Europy XVII w., którego do dziś żaden z poetów polskich nie prześcignął pod względem liczby przekładów i wydań na Zachodzie, urodził się we wsi Sarbiewo pod Płońskiem, lecz na ziemi rodzinnej jest niemal zupełnie zapomniany. Bardziej jest znany w Europie, szczególnie na Litwie i w krajach zachodnich, gdzie nazywa się go „polskim Horacym” lub „sarmackim Horacym”, prowadzi się o nim badania naukowe, wydaje jego dzieła w różnych językach.

Aby wskrzesić o nim pamięć, mazowieccy poeci i pisarze zainicjowali w 2005 r. I Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” - w 410. rocznicę jego urodzin. Trwająca wówczas 3 dni impreza od razu odniosła sukces, objęła swoim zasięgiem kilka miejscowości Płn. Mazowszu (5 powiatów), w jej przygotowanie włączyły się samorządy wszystkich szczebli, władze państwowe, liczne szkoły, parafie, domy kultury, muzea, biblioteki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici w Warszawie, organizacje społeczne. Był to cały blok imprez: z sesją naukową, koncertami poetycko-muzycznymi, spotkaniami pisarzy z kilku państw, wystawami, nabożeństwami w intencji „polskiego Horacego”; wydaliśmy też 3 książki i ogłosiliśmy kilka konkursów „O Laur Sarbiewskiego” (poetycki, krasomówczy, plastyczny oraz dla liceów ogólnokształcących pod patronatem Wojewody Mazowieckiego). Do tej pory odbyły się 3 edycje Międzynarodowych Dni Ks. M. K. Sarbiewskiego (2005-2007), pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP oraz Biskupa Diecezji Płockiej, zaś medialnym TVP Kultura.

W 2006 r. inicjatorzy tej akcji postanowili powołać organizację pozarządową Academia Europaea Sarbieviana (AES). Została ona 3 stycznia 2007 zarejestrowana w KRS w Warszawie, z siedzibą w zabytkowej plebanii w Sarbiewie, 18 maja odbyło się już pierwsze Walne Zgromadzenie Wśród 20 założycieli AES są zarówno lokalni twórcy, animatorzy kultury, duchowni i samorządowcy, jak też ceniące „polskiego Horacego” osoby z kraju i z zagranicy, w tym uczeni i literaci. W przyjętym Statucie AES – poza propagowaniem w kraju i za granicą twórczości literackiej i naukowej najwybitniejszego poety łacińskiego baroku ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - zaplanowano krzewienie chlubnych tradycji kulturowych i historycznych I RP, współpracę z polskimi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami naukowymi, kulturalnymi, polonijnymi, społecznymi, oświatowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi. Ustalono, że do realizacji tych celów niezbędny jest ponadregionalny obiekt – odbudowany nieistniejący już „Dwór Sarbiewskich” w Sarbiewie - jako międzynarodowe centrum badawcze, edukacyjne, popularyzatorskie, muzealne i organizacyjne AES. Dwór uzupełniłby istniejący w Sarbiewie cenny zespół barokowy: kościół, plebanię i cmentarz – ich rewitalizacja rozpocznie się jeszcze w 2007 r.

Plany te poparły liczne środowiska, m.in. miejscowe samorządy: gminy i powiatu, które już rozpoczęły proces przekazania gruntu pod ten ośrodek (ok. 0,5 ha nad rzeką w Sarbiewie), akademicy (wykonają projekt), parlamentarzyści (zabiegają, aby 2008 r. ustanowić „Rokiem Sarbiewskiego”), artyści (podarowali AES hymn, logo, obraz M.K. Sarbiewskiego), informatycy (wykonują stronę internetową AES) i władze państwowe woj. mazowieckiego, które pragną pomóc przygotować profesjonalny wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE. Planujemy, że w „Dworze Sarbiewskich mieścić się będzie Muzeum Baroku, biblioteka, zaś w towarzyszących dwóch oficynach – karczma polsko-litewska, niewielki hotelik oraz siedziba Academii.

Wierzymy, że realizacja celów AES przysporzy sławy i prestiżu naszemu krajowi, pozwoli poznać staropolskie dziedzictwo kultury sarmackiej, sprzyjać też będzie promocji oraz animacji społeczno-kulturalnej Polski. Z uwagi na dobro kultury narodowej, zwracamy się z prośbą o rozważenie propozycji uczestniczenia w tym dużym narodowym projekcie. Jesteśmy gotowi do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień, uwidocznienia Państwa wkładu w jego przygotowanie, oferujemy współpracę. Bardzo prosimy o życzliwe ustosunkowanie się do naszej prośby i oczekujemy na konstruktywne włączenie się w to ważne przedsięwzięcie.

Z poważaniem
prezes Zarządu Academia Europaea Sarbieviana
dr Teresa KaczorowskaAcademia Europaea Sarbieviana

Sarbiewo, pow. Płońsk
09-130 BABOSZEWO
woj. mazowieckie


tel. +48 023 661 2103

KRS: 0000270876, Regon: 140927837, NIP: 567 182 44 23
Konto: SGB: 56 8213 0008 2006 0801 6719 0001

Jezuici w Warszawie -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Zamek Królewski w Warszawie -

Czernice Borowe -

Parafia Zakroczym -

Kroże -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Parafia Sarbiewo -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

www.ekspansja.eu Ekspansja