Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

POWIAT PŁOŃSKI WSPIERA XIX FESTIWAL KS. MACIEJA SARBIEWSKIEGO „CHRZEŚCIJAŃSKI HORACY Z MAZOWSZA”

W dniu 26 kwietnia 2024 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Academia Europaea Sarbieviana”, ...czytaj więcej

Program XIX Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (9-10 maja 2024 r.)

...czytaj więcej

XIX Międzynarodowy Konkur Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”

Konkurs jest organizowany z okazji 429 rocznicy urodzinksiędza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

Zmarł wybitny uczony, prof. Juliusz Chrościcki

Academia Europaea Sarbieviana straciła kolejnego wybitnego uczonego. Nocą, 16 grudnia 2024 r., zmarł ...czytaj więcej

Rzymskim szlakiem Macieja Sarbiewskiego SJ

recenzja ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

XIX Międzynarodowy Konkur Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”


Konkurs jest organizowany z okazji 429 rocznicy urodzinksiędza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza” Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.


Organizatorzy:


Miejskie Centrum Kultury w Płońsku


Związek Literatów na Mazowszu


Academia Europaea Sarbieviana


Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio


1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:


a) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i


b) poezji w języku łacińskim.


2. Celem konkursu jest promocja spuścizny Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie w językach polskim i łacińskim.


3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres wskazany przez organizatorów maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach.


a) Utwory w kategorii a) muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości.


b) Tematyka i struktura formalna utworów w kategorii b) jest dowolna.


4 a. Prace w kategorii a) należy nadesłać do 19 kwietnia 2024 roku z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk - decyduje data stempla pocztowego.


 b. Prace w kategorii b) należy wysyłać drogą elektroniczną  (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: certamen.sarbievianum@gmail.com


5. Dodatkowo (w kategorii A) można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.


6. W kategorii a) każdy utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.


7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 


10 maja 2024 r. podczas Inauguracji XIX Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego. 


8. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione, spośród uczestników konkursu, tylko osoby nagrodzone.


9. Powołane przez organizatorów komisje decydują o przyznaniu nagród w obydwu kategoriach. 


10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.


11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


12. Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście. Wyjątkiem będzie przyznanie nagrody w kategorii ,, poezja w języku łacińskim’’ laureatowi z zagranicy. 


13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia w czasie XIX Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.


14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji 


wybranych utworów w zbiorze pokonkursowym. Udział w konkursie jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów.


Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 23 662 27 02 i korespondencyjnie z adresu: mck@mckplonsk.pl
MS
MS

2024-02-28 - Krzysztof Turowiecki

Urząd Miasta w Płońsku -

Parafia Zakroczym -

Jezuici w Warszawie -

Kroże -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Czernice Borowe -

Zamek Królewski w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

www.ekspansja.eu Ekspansja