Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XI Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie

Dział Oświatowy
Zamku Królewskiego w Warszawie
Ojcowie ...czytaj więcej

Koncert z okazji 70-lecia Chóru Akademickiego UMCS

Zapraszamy na Koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia Chóru Akademickiego UMCS, który ...czytaj więcej

Impresje wileńskie

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 18:00 
w Kawiarni Artystycznej PCKiSz 
odbędzie ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego w Wilnie


artykuł

...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego Jubileuszowy i zagraniczny

Jubileuszowy i zagranicznyTegoroczny ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Nieustający Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”


1. Konkurs adresowany jest do poetów powyżej lat 18.

2. Celem konkursu jest:
promocja twórczości poetyckiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
konfrontacja twórczości poetyckiej
stwarzanie możliwości kontaktów literackich


3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.

4. Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepsze zostaną nagrodzone wyróżnieniem specjalnym.

5. Prace należy nadsyłać do 31 marca każdego roku /decyduje data stempla pocztowego/ z dopiskiem „O Laur Sarbiewskiego”. Prace nadesłane po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji konkursu i rozpatrywane będą przez jury w następnym roku kalendarzowym.

6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem.

7. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 maja br. podczas Inauguracji VI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.
O wręczeniu nagród zostaną powiadomione tylko osoby nagrodzone.


9. Powołane przez organizatorów Jury pod przewodnictwem o. Stanisława Opieli decyduje o podziale nagród.

10. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

11. Osoby nagrodzone w poprzednich edycjach nie mogą brać udziału w konkursie.

12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

13. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.

14. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia, ale nie zwracają kosztów przejazdu.

15. Wiersze należy nadesłać na adres:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Płocka 50

09-100 Płońsk
tel./fax 0 23 662 27 02
tel./fax 0 23 662 22 32

16. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych utworów w zbiorku pokonkursowym bez osobistego honorarium.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworu.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel. 0 23 662 22 32 w 16.
e-mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl


Konkurs jest organizowany z okazji 415 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Związek Literatów na Mazowszu

Konkurs jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2008-11-10 - Krzysztof Turowiecki

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Czernice Borowe -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Jezuici w Warszawie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Parafia Zakroczym -

Kroże -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Parafia Sarbiewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Ekspansja - strony Internetowe -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

www.ekspansja.eu Ekspansja