Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

List do członków AES

Szanowni Państwo


   Przygotowujemy ...czytaj więcej

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Nieustający Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”


1. Konkurs adresowany jest do poetów powyżej lat 18.

2. Celem konkursu jest:
promocja twórczości poetyckiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
konfrontacja twórczości poetyckiej
stwarzanie możliwości kontaktów literackich


3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.

4. Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepsze zostaną nagrodzone wyróżnieniem specjalnym.

5. Prace należy nadsyłać do 31 marca każdego roku /decyduje data stempla pocztowego/ z dopiskiem „O Laur Sarbiewskiego”. Prace nadesłane po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji konkursu i rozpatrywane będą przez jury w następnym roku kalendarzowym.

6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem.

7. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 maja br. podczas Inauguracji VI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.
O wręczeniu nagród zostaną powiadomione tylko osoby nagrodzone.


9. Powołane przez organizatorów Jury pod przewodnictwem o. Stanisława Opieli decyduje o podziale nagród.

10. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

11. Osoby nagrodzone w poprzednich edycjach nie mogą brać udziału w konkursie.

12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

13. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.

14. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia, ale nie zwracają kosztów przejazdu.

15. Wiersze należy nadesłać na adres:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Płocka 50

09-100 Płońsk
tel./fax 0 23 662 27 02
tel./fax 0 23 662 22 32

16. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych utworów w zbiorku pokonkursowym bez osobistego honorarium.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworu.
Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel. 0 23 662 22 32 w 16.
e-mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl


Konkurs jest organizowany z okazji 415 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Związek Literatów na Mazowszu

Konkurs jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2008-11-10 - Krzysztof Turowiecki

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Zamek Królewski w Warszawie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Parafia Zakroczym -

Czernice Borowe -

Urząd Miasta w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Jezuici w Warszawie -

Kroże -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

www.ekspansja.eu Ekspansja