Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Odłożone imieniny Poety

Gość Płocki, 14 maja 2020


   - Co roku w tym ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego przełożony na jesień

Szanowni Państwo, 


   Z przykrością informujemy, że XVI Międzynarodowy Festiwal ...czytaj więcej

15 lat wskrzeszania z niepamięci ks. jezuity M.K. Sarbiewskiego

15 lat ...czytaj więcej

Wielkanoc 2020

...czytaj więcej

Komitet Organizacyjny XVI Międzynarodowego Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Szanowni Państwo,


Z przykrością informujemy, że XVI Międzynarodowy ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

XI Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” 2015


Konkurs organizowany jest z okazji 420 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”


1. Konkurs adresowany jest do poetów powyżej lat 18.
2. Celem konkursu jest:
   • promocja twórczości poetyckiej Macieja  Kazimierza Sarbiewskiego
   • konfrontacja twórczości poetyckiej
   • stwarzanie możliwości kontaktów literackich
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.
4. Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.
5. Prace należy nadsyłać do 24 marca 2015 roku /decyduje data stempla pocztowego / z dopiskiem „ O Laur Sarbiewskiego”.
6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 11 kwietnia br. podczas Inauguracji XI Międzynarodowych Dni ks. Macieja K. Sarbiewskiego.
8. O wręczeniu nagród zostaną powiadomione tylko osoby nagrodzone.
9. Powołane przez organizatorów Jury decyduje o podziale nagród.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
12. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.
13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia, ale nie zwracają kosztów przejazdu.
14. Wiersze należy nadesłać na adres:

   Miejskie Centrum Kultury
    ul. Płocka 50
    09-100 Płońsk
    tel/fax. 23 662 27 02
               
15. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych utworów w zbiorku pokonkursowym bez osobistego honorarium. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworu.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel. 23 662 27 02 w 16.
e – mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl


Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII  Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

Organizatorzy:
 Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
 Związek Literatów na Mazowszu
 Academia Europaea Sarbieviana


 


 


 


2015-01-30 - Krzysztof Turowiecki

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Kroże -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Jezuici w Warszawie -

Parafia Zakroczym -

Zamek Królewski w Warszawie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Urząd Miasta w Płońsku -

www.ekspansja.eu Ekspansja