Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Odłożone imieniny Poety

Gość Płocki, 14 maja 2020


   - Co roku w tym ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego przełożony na jesień

Szanowni Państwo, 


   Z przykrością informujemy, że XVI Międzynarodowy Festiwal ...czytaj więcej

15 lat wskrzeszania z niepamięci ks. jezuity M.K. Sarbiewskiego

15 lat ...czytaj więcej

Wielkanoc 2020

...czytaj więcej

Komitet Organizacyjny XVI Międzynarodowego Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Szanowni Państwo,


Z przykrością informujemy, że XVI Międzynarodowy ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

O M.K. Sarbiewskim w Warszawie (14 maja 2015)


W czwartek, 14 maja 2015 r., prezes AES dr Teresa Kaczorowska i ks. dr o. Krzysztof Dorosz, SJ z Torunia (członek AES), spotkali się z socjuszem o. prowincjała Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego Leszkiem Mądrzykiem SJ w siedzibie Jezuitów w Warszawie, przy ul. Narbutta 21. Tematem spotkania było przybliżenie działalności AES i większe zaangażowanie w kreację ks. M.K. Sarbiewskiego w Polce i na świecie.
Po prawie dwugodzinnej rozmowie, i afirmacji poczynań AES przez socjusza o. prowincjała Leszka Mądrzyka SJ, perspektywy współpracy Jezuitów ze Stowarzyszeniem Academia Europaea Sarbieviana wydają się obiecujące. Poniżej omawiane sugestie współpracy, zasygnalizowane przez AES.Współpraca Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana (AES) z SJ (sugerowane tematy) 1. Większe niż dotychczas zaangażowanie jezuitów w przypominanie i promowanie postaci i dorobku M. K. Sarbiewskiego.

 2. Zainteresowanie Sarbiewskim takich uczelni jezuickich, jak PWT Bobolanum w Warszawie i Akademia Ignatianum w Krakowie, dla których badania nad „polskim Horacym” mogłyby okazać się ciekawe i pożyteczne także z naukowego punktu widzenia.

 3. Współpraca międzynarodowa. Możliwość nawiązania kontaktów z uczelniami jezuickimi, które mogłyby zainteresować się postacią i twórczością M. K. Sarbiewskiego. Szczególna tutaj rola uczelni i instytucji w Rzymie, gdzie M. K. Sarbiewski święcił swoje poetyckie triumfy. Być może istniałaby możliwość zainteresowania tym tematem także polskich przedstawicielstw i instytucji kulturalnych w Rzymie (Instytut Polski, oddział Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka PAU). Pomoc w dotarciu do jezuickich instytucji i osób, które zajmują się tymi zagadnieniami i byliby zainteresowani współpracą. Może zechcieliby się włączyć w taki projekt jacyś młodzi jezuici (kwerenda internetowa, prowadzenie korespondencji)?  Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana (AES) liczy na pomoc SJ w powołaniu Oddziału AES w Rzymie.

 4. Pomoc w możliwość podjęcia współpracy z jezuitami litewskimi i kierowanymi przez nich instytucjami czy dziełami (Wilno było dla samego Sarbiewskiego bardzo ważne). Czy taka współpraca byłaby możliwa? Czy jezuici litewscy chcieliby się w to włączyć?

 5. Podjęcie współpracy z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie na Świętojańskiej, gdzie był pochowany M. K. Sarbiewski. Możliwość jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia (np. prelekcja o Sarbiewskim, prezentacja jego twórczości, koncert muzyki dawnej). Np.  tę „akcję” warto zsychronizować z działaniami na Zamku Królewskim, które podejmuje hPracownia Działań Muzealnych kierowana przez Daniela Artymowskiego (jesienne spotkania poświęcone M.K. Sarbiewskiemu).

 6. Połączenie i przedstawienie dwóch wielkich postaci polskich jezuitów: M. K. Sarbiewskiego i św. Stanisława Kostki (1550-1568). Temu tematowi można poświęcić jedną z przyszłych edycji Festiwalu Sarbiewskiego (nb. w 2018 roku upłynie 450 lat od  śmierci św. Stanisława w 1568 roku). Może jakiś dzień w Rostkowie – konferencja, celebracja liturgiczna. Włączenie w ten projekt dzieł jezuickich noszących imię św. Stanisława Kostki.

 7. Udział władz Prowincji SJ w Festiwalach Sarbiewskiego (choćby we mszy św. w Sarbiewie).

 8. Włączenie się SJ w budowę SARBINUM, czyli „Dworu Sarbiewskich” w Sarbiewie, co planuje AES (z udziałem funduszy UE). Ma to być Muzeum Baroku, biblioteka, czytelnia i siedziba AES…

 9. Włączenie się SJ w wydanie utworów M.K. Sarbiewskiego w przekładzie z łaciny na współczesny język polski oraz j. angielski.

10. Działania wspólne na rzecz promocji twórczości Sarbiewskiego w mediach, realizacja filmu, itp.

11. Pomoc w pozyskiwaniu sympatyków „polskiego Horacego”, sponsorów i darczyńców.


Po spotkaniu z socjuszem o. prowincjała Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego Leszkiem Mądrzykiem SJ w siedzibie Jezuitów w Warszawie, prezes AES dr Teresa Kaczorowska i ks. dr o. Krzysztof Dorosz, SJ z Torunia, spotkali się w Zamku Królewskim, z jego z kustoszem Danielem Artymowskim, który od kilku lat organizuje jesienne Dni M.K. Sarbiewskiego na Zamku Królewskim.  Omówiono program tego Dnia na październik 2015.

Kolejnym, już poszerzonym o Daniela Artymowskiego, było spotkanie z o. rektorem Kościoła Jezuitów przy ul. Świętojańskiej na warszawskiej Starówce, o. Ptakiem. Tematem było rozszerzenie jesiennego Dnia M.K. Sarbiewskiego na Zamku Królewskim do popołudniowego programu - tego samego dnia -  w świątyni SJ o mszę w intencji M.K. Sarbiewskiego, homilię o nim, recytację jego poezji, koncert.

I na koniec tego pracowitego dnia, 14 maja 2015, prezes AES dr Teresa Kaczorowska i ks. dr o. Krzysztof Dorosz, SJ z Torunia, spotkali się z dr Pawłem Krupką, świeżo upieczonym członkiem AES, dyplomatą i poetą, który uczestniczył w XI Dniach MKS. Był on trzykrotnie na placówce MSZ w Rzymie, ma świetne kontakty, stąd głównym tematem tego spotkania było wykorzystanie jego koneksji dla utworzenia dawno planowanego Oddziału AES w Rzymie.

Wyniki tych wszystkich spotkań w Warszawie wydają się obiecujące. Czas pokaże jak uda się je zrealizować…


 


 


 


2015-05-16 - Krzysztof Turowiecki

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Kroże -

Parafia Sarbiewo -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Czernice Borowe -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Parafia Zakroczym -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Jezuici w Warszawie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

www.ekspansja.eu Ekspansja