Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Koncert z okazji 70-lecia Chóru Akademickiego UMCS

Zapraszamy na Koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia Chóru Akademickiego UMCS, który ...czytaj więcej

Impresje wileńskie

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 18:00 
w Kawiarni Artystycznej PCKiSz 
czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego w Wilnie


artykuł

...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego Jubileuszowy i zagraniczny

Jubileuszowy i zagranicznyTegoroczny ...czytaj więcej

Piętnaście lat z Sarbiewskim

W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

XII Ogólnopolski Konkur Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”


1. Konkurs adresowany jest do poetów powyżej lat 18.
 2. Celem konkursu jest:
  - promocja twórczości poetyckiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
  - konfrontacja twórczości poetyckiej
  - stwarzanie możliwości kontaktów literackich
 3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach, pisane wyłącznie na komputerze lub na maszynie.
 4. Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepsze zostaną nagrodzone wyróżnieniem specjalnym.
 5. Prace należy nadsyłać do 10 kwietnia 2016 roku /decyduje data stempla pocztowego/ z dopiskiem „ O Laur Sarbiewskiego”.
 6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem.  Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 maja br. podczas Inauguracji XII Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.
 8. O wręczeniu nagród zostaną powiadomione tylko osoby nagrodzone.
 9. Powołane przez organizatorów Jury decyduje o podziale nagród.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
12. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.
13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia, ale nie zwracają kosztów przejazdu.
14. Wiersze należy nadesłać na adres:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Płocka 50
09-100 Płońsk
tel. 23 662 27 02

15. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych utworów w zbiorku pokonkursowym bez osobistego honorarium. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworu.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel. 23 662 27 02
e – mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl

Konkurs jest organizowany z okazji 421 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Związek Literatów na Mazowszu
Academia Europaea Sarbievianakonkurs
konkurs

2016-02-18 - Krzysztof Turowiecki

Kroże -

Parafia Zakroczym -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Jezuici w Warszawie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Czernice Borowe -

Parafia Sarbiewo -

Urząd Miasta w Płońsku -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

www.ekspansja.eu Ekspansja