Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

List do członków AES

Szanowni Państwo


   Przygotowujemy ...czytaj więcej

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

XII Ogólnopolski Konkur Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”


1. Konkurs adresowany jest do poetów powyżej lat 18.
 2. Celem konkursu jest:
  - promocja twórczości poetyckiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
  - konfrontacja twórczości poetyckiej
  - stwarzanie możliwości kontaktów literackich
 3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres organizatora trzech wierszy, w tym przynajmniej jeden musi być inspirowany twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagradzanych, w trzech egzemplarzach, pisane wyłącznie na komputerze lub na maszynie.
 4. Dodatkowo, można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepsze zostaną nagrodzone wyróżnieniem specjalnym.
 5. Prace należy nadsyłać do 10 kwietnia 2016 roku /decyduje data stempla pocztowego/ z dopiskiem „ O Laur Sarbiewskiego”.
 6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem.  Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 maja br. podczas Inauguracji XII Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.
 8. O wręczeniu nagród zostaną powiadomione tylko osoby nagrodzone.
 9. Powołane przez organizatorów Jury decyduje o podziale nagród.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
12. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.
13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia, ale nie zwracają kosztów przejazdu.
14. Wiersze należy nadesłać na adres:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Płocka 50
09-100 Płońsk
tel. 23 662 27 02

15. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych utworów w zbiorku pokonkursowym bez osobistego honorarium. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację utworu.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel. 23 662 27 02
e – mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl

Konkurs jest organizowany z okazji 421 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
Związek Literatów na Mazowszu
Academia Europaea Sarbievianakonkurs
konkurs

2016-02-18 - Krzysztof Turowiecki

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

Parafia Sarbiewo -

Zamek Królewski w Warszawie -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Kroże -

Jezuici w Warszawie -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Parafia Zakroczym -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

www.ekspansja.eu Ekspansja