Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

List do członków AES

Szanowni Państwo


   Przygotowujemy ...czytaj więcej

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Miłośnicy Sarbiewskiego otrzymali niezwykły dar


   Chociaż trzynasty z kolei, to Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” okazał się niezwykle szczęśliwy. Przez całe trzy dni (12-14 maja 2017) panowała wspaniała, słoneczna pogoda. Przybyli badacze, literaci, artyści oraz miłośnicy „polskiego Horacego” z czterech państw, w tym zza oceanu: prof. Janusz Zalewski (Floryda, USA) i Alina Szymczyk (Chicago, USA). Rozstrzygnięto rekordową ilość konkursów „O Laur Sarbiewskiego” – dokładnie siedem, w tym cztery dla młodzieży (plastyczny, krasomówczy, recytatorski, literacki) oraz trzy dla dorosłych (poezji w j. polskim, poezji w j. łacińskim, a także na pracę naukową o M.K. Sarbiewskim). I Academia Europaea Sarbieviana (AES) pozyskała niezwykły dar – dzieło M.K. Sarbiewskiego „Lyricoum libri IV”, wydane w Antwerpii w 1634 r., czyli jeszcze za życia M.K. Sarbiewskiego.

   - Mamy wreszcie oryginalny tom Sarbiewskiego, wydanie kieszonkowe ze stroną tytułową P.P. Rubensa, które było w XVII wieku przebojem wydawniczym! – wykrzyknął zdumiony, rozradowany przewodniczący nowo powołanej Rady Naukowej AES prof. Juliusz Chrościcki, kiedy 12 maja 2017 r. prof. Janusz Zalewski z Florydy (urodzony w Ciechanowie) przekazywał dzieło „polskiego Horacego” prezes AES dr Teresie Kaczorowskiej. – Proszę wszystkich o powstanie! I cała sala zebranych na Walnym Zgromadzeniu członków Academii wstała, bijąc  brawo.

   To nie był koniec hojnego dnia. Inna uczestniczka Festiwalu, poetka Alina Szymczyk z Chicago, uhonorowała prezes AES Teresę Kaczorowską - Medalem Zrzeszenia Literatów Polskich im. JP II, zaś poeta Józef Pless z Niemiec – kopią mało znanego portretu M.K. Sarbiewskiego. Ponadto poseł RP Robert Kołakowski, podczas wielkiej inauguracji w MCK w Płońsku, przekazał list patrona Festiwalu - Marszałka Sejmu RP (pozostali patroni to: Marszałek Woj. Mazowieckiego oraz Biskup Płocki). Wydarzeniem też był język łaciński,  czyli język poety z Sarbiewa, który zabrzmiał po raz pierwszy podczas ogłaszania wyników nowego Międzynarodowego Konkursu Poezji „O Laur Sarbiewskiego” w j. łacińskim. Zresztą cały inauguracyjny wieczór w płońskim MCK, prowadzony przez Macieja Gąsiorka, z poezją laureatów i  koncertem „Nieuważni” Mietka Szcześniaka z zespołem, był niezwykle podniosły i uroczysty.

   Jak co roku Festiwal – od początku kierowany przez dr T. Kaczorowską -  miał jeden dzień wyjazdowy (do Opinogóry i Ciechanowa), i jak zwykle gościł w rodzinnej wiosce poety – w Sarbiewie. W sumie program XIII Festiwalu stanowiły: trzy  spotkania autorskie z autorami: jedno w MBP w Płońsku (Stefan Świetliczko z Warszawy), dwa na terenie gminy Baboszewo (Irena Duchowska z Litwy oraz Jacek Wegner z Warszawy); sesja naukowa „Między barokiem a romantyzmem polskim” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze; trzy koncerty (Mietek Szcześniak z zespołem, PSM I st. w Płocku, filia w Płońsku; PSM I i II st. w Ciechanowie),  siedem konkursów „O Laur Sarbiewskiego", Noc Poetów (w MCK w Płońsku), msza św. w intencji M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie i - po raz drugi – widowisko historyczne z udziałem rekonstruktorów w Sarbiewie, a na końcu piknik dla mieszkańców parafii i gminy. Wszędzie towarzyszyła poezja Sarbiewskiego i tłumy mieszkańców Płn Mazowsza. Jest to obecnie największa literacko-naukowo-kulturowa impreza na Płn. Mazowszu. Jej organizatorami i sponsorami jest aż 20 różnych instytucji (w tym ZLM), organizacji i samorządów.
   - Niechaj wszyscy, którzy zajmują się Maciejem Kazimierzem Sarbiewskim, w różnej formie, znajdą się pod jego pieką! Bo urodzony tutaj wielki poeta i uczony, to człowiek naznaczony przez Boga, zakonnik i kapłan, który dzięki temu widział i czuł więcej, miał Boży dar widzenia świata – mówił w arcyciekawej homilii, podczas mszy św. w intencji poety z Sarbiewa,  ks. o. jezuita Lesław Ptak, rektor kościoła jezuickiego Matki Boskiej Łaskawej w Warszawie, do licznie zgromadzonych w kościółku w Sarbiewie, w niedzielę, 14 maja 2017 r. 
 
   Wielki sukces odnieśli na tym Festiwalu też członkowie Związku Literatów na Mazowszu (ZLM) z siedzibą w Ciechanowie. I nagrodę XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „O Laur Sarbiewskiego” otrzymał Krzysztof Martwicki z Płońska, III Nagrodę – Marek Piotrowski ze wsi Gogole, zaś wyróżnienie specjalne za tematykę płońską – Stanisław Kęsik z Ciechanowa. Sukces tych trzech literatów ZLM – po raz pierwszy w historii tego konkursu - to wielkie wydarzenie na 20-lecie ZLM, który to jubileusz organizacja zamierza obchodzić jesienią.


Fot.
- Dar prof. Janusza Zalewskiego - dzieło M.K. Sarbiewskiego „Lyricoum libri IV”, wydane w Antwerpii w 1634 r., czyli jeszcze za życia M.K. Sarbiewskiego
- Scenografia w Szkole Podstawowej  im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie jest każdego roku niezwykładar1
dar1
dar2
dar2
dekoracja
dekoracja

2017-05-17 - Krzysztof Turowiecki

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Kroże -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Parafia Zakroczym -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urząd Miasta w Płońsku -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Zamek Królewski w Warszawie -

Jezuici w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

www.ekspansja.eu Ekspansja