Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Zmarł o. Stanisław Opiela SJ

KLEPSYDRA

...czytaj więcej

Odłożone imieniny Poety

Gość Płocki, 14 maja 2020


   - Co roku w tym ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego przełożony na jesień

Szanowni Państwo, 


   Z przykrością informujemy, że XVI Międzynarodowy Festiwal ...czytaj więcej

15 lat wskrzeszania z niepamięci ks. jezuity M.K. Sarbiewskiego

15 lat ...czytaj więcej

Wielkanoc 2020

...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Miłośnicy Sarbiewskiego otrzymali niezwykły dar


   Chociaż trzynasty z kolei, to Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” okazał się niezwykle szczęśliwy. Przez całe trzy dni (12-14 maja 2017) panowała wspaniała, słoneczna pogoda. Przybyli badacze, literaci, artyści oraz miłośnicy „polskiego Horacego” z czterech państw, w tym zza oceanu: prof. Janusz Zalewski (Floryda, USA) i Alina Szymczyk (Chicago, USA). Rozstrzygnięto rekordową ilość konkursów „O Laur Sarbiewskiego” – dokładnie siedem, w tym cztery dla młodzieży (plastyczny, krasomówczy, recytatorski, literacki) oraz trzy dla dorosłych (poezji w j. polskim, poezji w j. łacińskim, a także na pracę naukową o M.K. Sarbiewskim). I Academia Europaea Sarbieviana (AES) pozyskała niezwykły dar – dzieło M.K. Sarbiewskiego „Lyricoum libri IV”, wydane w Antwerpii w 1634 r., czyli jeszcze za życia M.K. Sarbiewskiego.

   - Mamy wreszcie oryginalny tom Sarbiewskiego, wydanie kieszonkowe ze stroną tytułową P.P. Rubensa, które było w XVII wieku przebojem wydawniczym! – wykrzyknął zdumiony, rozradowany przewodniczący nowo powołanej Rady Naukowej AES prof. Juliusz Chrościcki, kiedy 12 maja 2017 r. prof. Janusz Zalewski z Florydy (urodzony w Ciechanowie) przekazywał dzieło „polskiego Horacego” prezes AES dr Teresie Kaczorowskiej. – Proszę wszystkich o powstanie! I cała sala zebranych na Walnym Zgromadzeniu członków Academii wstała, bijąc  brawo.

   To nie był koniec hojnego dnia. Inna uczestniczka Festiwalu, poetka Alina Szymczyk z Chicago, uhonorowała prezes AES Teresę Kaczorowską - Medalem Zrzeszenia Literatów Polskich im. JP II, zaś poeta Józef Pless z Niemiec – kopią mało znanego portretu M.K. Sarbiewskiego. Ponadto poseł RP Robert Kołakowski, podczas wielkiej inauguracji w MCK w Płońsku, przekazał list patrona Festiwalu - Marszałka Sejmu RP (pozostali patroni to: Marszałek Woj. Mazowieckiego oraz Biskup Płocki). Wydarzeniem też był język łaciński,  czyli język poety z Sarbiewa, który zabrzmiał po raz pierwszy podczas ogłaszania wyników nowego Międzynarodowego Konkursu Poezji „O Laur Sarbiewskiego” w j. łacińskim. Zresztą cały inauguracyjny wieczór w płońskim MCK, prowadzony przez Macieja Gąsiorka, z poezją laureatów i  koncertem „Nieuważni” Mietka Szcześniaka z zespołem, był niezwykle podniosły i uroczysty.

   Jak co roku Festiwal – od początku kierowany przez dr T. Kaczorowską -  miał jeden dzień wyjazdowy (do Opinogóry i Ciechanowa), i jak zwykle gościł w rodzinnej wiosce poety – w Sarbiewie. W sumie program XIII Festiwalu stanowiły: trzy  spotkania autorskie z autorami: jedno w MBP w Płońsku (Stefan Świetliczko z Warszawy), dwa na terenie gminy Baboszewo (Irena Duchowska z Litwy oraz Jacek Wegner z Warszawy); sesja naukowa „Między barokiem a romantyzmem polskim” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze; trzy koncerty (Mietek Szcześniak z zespołem, PSM I st. w Płocku, filia w Płońsku; PSM I i II st. w Ciechanowie),  siedem konkursów „O Laur Sarbiewskiego", Noc Poetów (w MCK w Płońsku), msza św. w intencji M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie i - po raz drugi – widowisko historyczne z udziałem rekonstruktorów w Sarbiewie, a na końcu piknik dla mieszkańców parafii i gminy. Wszędzie towarzyszyła poezja Sarbiewskiego i tłumy mieszkańców Płn Mazowsza. Jest to obecnie największa literacko-naukowo-kulturowa impreza na Płn. Mazowszu. Jej organizatorami i sponsorami jest aż 20 różnych instytucji (w tym ZLM), organizacji i samorządów.
   - Niechaj wszyscy, którzy zajmują się Maciejem Kazimierzem Sarbiewskim, w różnej formie, znajdą się pod jego pieką! Bo urodzony tutaj wielki poeta i uczony, to człowiek naznaczony przez Boga, zakonnik i kapłan, który dzięki temu widział i czuł więcej, miał Boży dar widzenia świata – mówił w arcyciekawej homilii, podczas mszy św. w intencji poety z Sarbiewa,  ks. o. jezuita Lesław Ptak, rektor kościoła jezuickiego Matki Boskiej Łaskawej w Warszawie, do licznie zgromadzonych w kościółku w Sarbiewie, w niedzielę, 14 maja 2017 r. 
 
   Wielki sukces odnieśli na tym Festiwalu też członkowie Związku Literatów na Mazowszu (ZLM) z siedzibą w Ciechanowie. I nagrodę XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „O Laur Sarbiewskiego” otrzymał Krzysztof Martwicki z Płońska, III Nagrodę – Marek Piotrowski ze wsi Gogole, zaś wyróżnienie specjalne za tematykę płońską – Stanisław Kęsik z Ciechanowa. Sukces tych trzech literatów ZLM – po raz pierwszy w historii tego konkursu - to wielkie wydarzenie na 20-lecie ZLM, który to jubileusz organizacja zamierza obchodzić jesienią.


Fot.
- Dar prof. Janusza Zalewskiego - dzieło M.K. Sarbiewskiego „Lyricoum libri IV”, wydane w Antwerpii w 1634 r., czyli jeszcze za życia M.K. Sarbiewskiego
- Scenografia w Szkole Podstawowej  im. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie jest każdego roku niezwykładar1
dar1
dar2
dar2
dekoracja
dekoracja

2017-05-17 - Krzysztof Turowiecki

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Parafia Sarbiewo -

Zamek Królewski w Warszawie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Parafia Zakroczym -

Czernice Borowe -

Kroże -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Jezuici w Warszawie -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

www.ekspansja.eu Ekspansja