Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Impresje wileńskie

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 18:00 
w Kawiarni Artystycznej PCKiSz 
czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego w Wilnie


artykuł

...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego Jubileuszowy i zagraniczny

Jubileuszowy i zagranicznyTegoroczny ...czytaj więcej

Piętnaście lat z Sarbiewskim

W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem ...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

VIII Mazowiecki Konkurs Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego”


W ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” organizowany jest dla szkół ponadpodstawowych z Mazowsza VIII Konkurs Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego”. Zapraszamy serdecznie uczniów i nauczycieli. Przesyłamy Regulamin konkursu.


Regulamin konkursu:


1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, czyli gimnazjów i szkół średnich z Mazowsza.


2. Celem konkursu jest:
- przygotowanie plakatu lub innej formy plastycznej /obraz, rzeźba, grafika/, dla którego inspiracją będzie utwór „Do źródła Sony” („Ad fontem Sonam”) M. K. Sarbiewskiego (tekst – Załącznik 1)
- poznanie przez młodzież epoki baroku i konfrontacji prądów myślowych tego okresu oraz jej związku ze współczesnością
- rozwijanie wrażliwości plastycznej młodzieży
- kształcenie postawy kreatywnej ucznia
- poznanie i popularyzowanie polskości, twórczości i postaci ks. M. K. Sarbiewskiego:


Ks. jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640), urodzony w Sarbiewie koło Płońska, absolwent kolegiów jezuickich w Pułtusku i Braniewie, Akademii Wileńskiej i Collegium Romanum w Rzymie. Najwybitniejszy poeta epoki baroku, nie tylko w Rzeczypospolitej, uwieńczony przez papieża Urbana VIII najwyższą nagrodą literacką świata – Wawrzynem Poetyckim (porównywalną z obecną Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury). Nazywany był „sarmackim Horacym” i „chrześcijańskim Horacym”. Teoretyk poezji, filozof, teolog, wykładowca w kolegiach jezuickich w Krożach na Żmudzi, Połocku i Nieświeżu na Białrusio, niemieckim Collegium Germanicum w Rzymie. W Wilnie był dziekanem Wydziału Filozofii Teologii Akademii Wileńskiej i doradcą rektora. Słynny orator, przez osttanie pięć lat życia kaznodzieja króla Władysława IV Wazy. Najbardziej popularny polski liryk za granicą – do dziś żaden poeta polski nie prześcignął go pod względem wydań i przekładów na Zachodzie. Jego wiersze i rozprawy na temat poetyki były tłumaczone na najważniejsze języki świata, drukowane w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Anglii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce i czytane na wszystkich uniwersytetach świata.


3. Projekty prac w formacie do wielkości 50 x 70cm, wykonane w dowolnej technice, należy dostarczyć lub przesłać do 30 kwietnia 2017 r. na adres:
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, ul. Strażacka 5,  06-400 Ciechanów, z dopiskiem „Konkurs „O Laur Sarbiewskiego”.


4. Każda praca musi być zaopatrzona w następujące informacje: tytuł lub nazwę pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy.


5. Oceny prac dokona fachowe Jury i przyzna nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 maja 2017 r., o godz. 17.00, w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie (Kawiarni Artystycznej), podczas  XII Międzynarodowego Festiwalu ks. M. K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, w scenerii najlepszych nadesłanych prac (zostanie przygotowana wystawa).


6. Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji.


Organizatorzy konkursu:
- Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana, www.sarbiewski.com
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, www.pckisz.pl


Załącznik 1.
W drodze powrotnej z Rzymu, na przełomie lata i jesieni 1625 roku, sławny w Europie, uwieńczony przez papieża Urbana VIII Laurem Poetyckim ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski pierwsze swoje kroki skierował do rodzinnej wsi. Zatrzymał się na dłużej w Sarbiewie, w domu urodzenia i pokazał w swojej pieśni, że jest wciąż przywiązany do ziemi mazowieckiej. Urzeczony pięknem kryształowej, skrzącej się Sony (faktycznie Raciążnicy), harmonią jej wód i przyrody, napisał w uniesieniu i w podzięce doskonałemu Stwórcy pieśń Ad fontem Sonam (Do źródła Sony).


Ep. 2 DO ŹRÓDŁA SONY 


Źródło, przejrzystsze niźli szkła kryształy,
Czystsze niż czystych śniegów biel wesoła,
Rozkoszy, którą Nimfy ukochały,
I oczko mego rodzinnego sioła,


Znużony długą drogą, z troski brzemion
Chcąc się wywikłać, hen z tuskiej aż ziemi
Wróciwszy, ciszą tęsknoty oniemion,
Na darnie padam nad nurty twojemi.


Dozwól tu spocząć i do wklęsłej dłoni
Zaczerpnąć wody, niechaj jej nie zmąca
Ani bydełko co do zdrojów goni,
Ani gałązka z drzewa spadająca.


Gdy bełkotaniem rozkosznym słuch bawisz
I skacząc, falą ochoczą, świetlaną
Potrącasz lekko szemrzących traw klawisz,
Niech przykrych szumów topole przestaną


I słów słuchają tych: gdy wieszcza mianem
Nie darmo Urban mnie darzy uczony,
Nad toń Blanduzji bardziej będziesz znanem
I bardziej sławnym niż fale Sirmiony.


Podczas pobytu w swojej wsi Sarbiewski nawiązał prawdopodobnie kontakt z biskupem płockim Stanisławem Łubieńskim, z którym połączy go później zażyła przyjaźń. Poeta nie zabawił jednak długo w rodzinnym siole. Jeszcze tego samego 1625 roku oddelegowano go do Nieświeża...


(fragment książki Teresy Kaczorowskiej „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu”)


2018-01-19 - Krzysztof Turowiecki

Parafia Zakroczym -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Kroże -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Czernice Borowe -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Parafia Sarbiewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Jezuici w Warszawie -

www.ekspansja.eu Ekspansja