Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

List do członków AES

Szanowni Państwo


   Przygotowujemy ...czytaj więcej

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

VIII Mazowiecki Konkurs Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego”


W ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” organizowany jest dla szkół ponadpodstawowych z Mazowsza VIII Konkurs Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego”. Zapraszamy serdecznie uczniów i nauczycieli. Przesyłamy Regulamin konkursu.


Regulamin konkursu:


1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, czyli gimnazjów i szkół średnich z Mazowsza.


2. Celem konkursu jest:
- przygotowanie plakatu lub innej formy plastycznej /obraz, rzeźba, grafika/, dla którego inspiracją będzie utwór „Do źródła Sony” („Ad fontem Sonam”) M. K. Sarbiewskiego (tekst – Załącznik 1)
- poznanie przez młodzież epoki baroku i konfrontacji prądów myślowych tego okresu oraz jej związku ze współczesnością
- rozwijanie wrażliwości plastycznej młodzieży
- kształcenie postawy kreatywnej ucznia
- poznanie i popularyzowanie polskości, twórczości i postaci ks. M. K. Sarbiewskiego:


Ks. jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640), urodzony w Sarbiewie koło Płońska, absolwent kolegiów jezuickich w Pułtusku i Braniewie, Akademii Wileńskiej i Collegium Romanum w Rzymie. Najwybitniejszy poeta epoki baroku, nie tylko w Rzeczypospolitej, uwieńczony przez papieża Urbana VIII najwyższą nagrodą literacką świata – Wawrzynem Poetyckim (porównywalną z obecną Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury). Nazywany był „sarmackim Horacym” i „chrześcijańskim Horacym”. Teoretyk poezji, filozof, teolog, wykładowca w kolegiach jezuickich w Krożach na Żmudzi, Połocku i Nieświeżu na Białrusio, niemieckim Collegium Germanicum w Rzymie. W Wilnie był dziekanem Wydziału Filozofii Teologii Akademii Wileńskiej i doradcą rektora. Słynny orator, przez osttanie pięć lat życia kaznodzieja króla Władysława IV Wazy. Najbardziej popularny polski liryk za granicą – do dziś żaden poeta polski nie prześcignął go pod względem wydań i przekładów na Zachodzie. Jego wiersze i rozprawy na temat poetyki były tłumaczone na najważniejsze języki świata, drukowane w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Anglii, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce i czytane na wszystkich uniwersytetach świata.


3. Projekty prac w formacie do wielkości 50 x 70cm, wykonane w dowolnej technice, należy dostarczyć lub przesłać do 30 kwietnia 2017 r. na adres:
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, ul. Strażacka 5,  06-400 Ciechanów, z dopiskiem „Konkurs „O Laur Sarbiewskiego”.


4. Każda praca musi być zaopatrzona w następujące informacje: tytuł lub nazwę pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy.


5. Oceny prac dokona fachowe Jury i przyzna nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 maja 2017 r., o godz. 17.00, w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie (Kawiarni Artystycznej), podczas  XII Międzynarodowego Festiwalu ks. M. K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, w scenerii najlepszych nadesłanych prac (zostanie przygotowana wystawa).


6. Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji.


Organizatorzy konkursu:
- Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana, www.sarbiewski.com
- Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, www.pckisz.pl


Załącznik 1.
W drodze powrotnej z Rzymu, na przełomie lata i jesieni 1625 roku, sławny w Europie, uwieńczony przez papieża Urbana VIII Laurem Poetyckim ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski pierwsze swoje kroki skierował do rodzinnej wsi. Zatrzymał się na dłużej w Sarbiewie, w domu urodzenia i pokazał w swojej pieśni, że jest wciąż przywiązany do ziemi mazowieckiej. Urzeczony pięknem kryształowej, skrzącej się Sony (faktycznie Raciążnicy), harmonią jej wód i przyrody, napisał w uniesieniu i w podzięce doskonałemu Stwórcy pieśń Ad fontem Sonam (Do źródła Sony).


Ep. 2 DO ŹRÓDŁA SONY 


Źródło, przejrzystsze niźli szkła kryształy,
Czystsze niż czystych śniegów biel wesoła,
Rozkoszy, którą Nimfy ukochały,
I oczko mego rodzinnego sioła,


Znużony długą drogą, z troski brzemion
Chcąc się wywikłać, hen z tuskiej aż ziemi
Wróciwszy, ciszą tęsknoty oniemion,
Na darnie padam nad nurty twojemi.


Dozwól tu spocząć i do wklęsłej dłoni
Zaczerpnąć wody, niechaj jej nie zmąca
Ani bydełko co do zdrojów goni,
Ani gałązka z drzewa spadająca.


Gdy bełkotaniem rozkosznym słuch bawisz
I skacząc, falą ochoczą, świetlaną
Potrącasz lekko szemrzących traw klawisz,
Niech przykrych szumów topole przestaną


I słów słuchają tych: gdy wieszcza mianem
Nie darmo Urban mnie darzy uczony,
Nad toń Blanduzji bardziej będziesz znanem
I bardziej sławnym niż fale Sirmiony.


Podczas pobytu w swojej wsi Sarbiewski nawiązał prawdopodobnie kontakt z biskupem płockim Stanisławem Łubieńskim, z którym połączy go później zażyła przyjaźń. Poeta nie zabawił jednak długo w rodzinnym siole. Jeszcze tego samego 1625 roku oddelegowano go do Nieświeża...


(fragment książki Teresy Kaczorowskiej „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Mazowszu”)


2018-01-19 - Krzysztof Turowiecki

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Parafia Zakroczym -

Parafia Sarbiewo -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Kroże -

Jezuici w Warszawie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Zamek Królewski w Warszawie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

www.ekspansja.eu Ekspansja