Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Zmarł nagle Sławomir Zdun

W piątek, 18 września 2020 r., zmarł nagle Sławomir Zdun – leśnik, poeta i prozaik, grafik. Miał niespełna 46 lat (urodził ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego przełożony na jesień

Szanowni Państwo, 


   z przykrością informujemy, ...czytaj więcej

Forum "Czeski i polski barok literacki" na Uniwersytecie Śląskim w Opawie /Czechy/

czytaj więcej

Zmarł o. Stanisław Opiela SJ

KLEPSYDRA

...czytaj więcej

Odłożone imieniny Poety

Gość Płocki, 14 maja 2020


   - Co roku w tym ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego


Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”


1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
   a) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
   b) poezji w języku łacińskim.
2. Celem konkursu jest promocja spuścizny Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie  w językach polskim i łacińskim.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres wskazany przez organizatorów maszynopisu trzech utworów poetyckich,  nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach. a) Utwory w kategorii a) muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości. b) Tematyka i struktura formalna utworów w kategorii b) jest dowolna.
4. a) Prace w kategorii a) należy nadesłać do 12 kwietnia 2019 roku z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk - decyduje data stempla pocztowego.
   b) Prace w kategorii b) należy wysyłać drogą elektroniczną (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: certamen.sarbievianum@gmail.com
5. Dodatkowo (w kategorii A) można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.
6. W kategorii a) każdy utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 maja 2019 roku podczas Inauguracji XV Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.
8. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione, spośród uczestników konkursu, tylko osoby nagrodzone.
9. Powołane przez organizatorów komisje decydują o przyznaniu nagród w obydwu kategoriach.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
12. Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście.
13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia w czasie XV Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów w zbiorze pokonkursowym. Udział w konkursie jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 23 662 27 02 i korespondencyjnie z adresu: mck_plonsk@poczta.onet.pl


Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII  Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.


Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Związek Literatów na Mazowszu, Academia Europaea Sarbieviana, Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio


ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
„Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego
(10-12 maja 2019)


1. XV Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży „O Laur  Sarbiewskiego” /SP Sarbiewo/
2. XIII Konkurs Recytatorski dla szkół  gm.  Baboszewo /SP Sarbiewo/
3. I Konkurs na prezentację multimedialną o ks. M. K.  Sarbiewskim „Chrześcijański  Horacy z Mazowsza” /ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego  w Płońsku/
4. XV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur  Sarbiewskiego” (w j. polskim i j. łacińskim) /MCK Płońsk/rk
rk

2019-02-18 - Krzysztof Turowiecki

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Zamek Królewski w Warszawie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Jezuici w Warszawie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Parafia Zakroczym -

Kroże -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Czernice Borowe -

Parafia Sarbiewo -

www.ekspansja.eu Ekspansja