Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego Jubileuszowy i zagraniczny

Jubileuszowy i zagranicznyTegoroczny ...czytaj więcej

Piętnaście lat z Sarbiewskim

W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem ...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego


Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”


1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
   a) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
   b) poezji w języku łacińskim.
2. Celem konkursu jest promocja spuścizny Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie  w językach polskim i łacińskim.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres wskazany przez organizatorów maszynopisu trzech utworów poetyckich,  nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach. a) Utwory w kategorii a) muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości. b) Tematyka i struktura formalna utworów w kategorii b) jest dowolna.
4. a) Prace w kategorii a) należy nadesłać do 12 kwietnia 2019 roku z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk - decyduje data stempla pocztowego.
   b) Prace w kategorii b) należy wysyłać drogą elektroniczną (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: certamen.sarbievianum@gmail.com
5. Dodatkowo (w kategorii A) można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.
6. W kategorii a) każdy utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 maja 2019 roku podczas Inauguracji XV Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.
8. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione, spośród uczestników konkursu, tylko osoby nagrodzone.
9. Powołane przez organizatorów komisje decydują o przyznaniu nagród w obydwu kategoriach.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
12. Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście.
13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia w czasie XV Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów w zbiorze pokonkursowym. Udział w konkursie jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 23 662 27 02 i korespondencyjnie z adresu: mck_plonsk@poczta.onet.pl


Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII  Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.


Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Związek Literatów na Mazowszu, Academia Europaea Sarbieviana, Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio


ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
„Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego
(10-12 maja 2019)


1. XV Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży „O Laur  Sarbiewskiego” /SP Sarbiewo/
2. XIII Konkurs Recytatorski dla szkół  gm.  Baboszewo /SP Sarbiewo/
3. I Konkurs na prezentację multimedialną o ks. M. K.  Sarbiewskim „Chrześcijański  Horacy z Mazowsza” /ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego  w Płońsku/
4. XV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur  Sarbiewskiego” (w j. polskim i j. łacińskim) /MCK Płońsk/rk
rk

2019-02-18 - Krzysztof Turowiecki

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Zamek Królewski w Warszawie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Jezuici w Warszawie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Kroże -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Parafia Zakroczym -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Ekspansja - strony Internetowe -

www.ekspansja.eu Ekspansja