Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego Jubileuszowy i zagraniczny

Jubileuszowy i zagranicznyTegoroczny ...czytaj więcej

Piętnaście lat z Sarbiewskim

W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem ...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe


Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace naukowe: powstałe w latach, 2017 – 2019
dotyczące
Twórczości i życia ks.  Macieja Kazimierza  Sarbiewskiego


w następujących kategoriach:


   Pierwsza kategoria: prace dyplomowe:: licencjackie i magisterskie, powstałe na polskich uczelniach wyższych. Może nadesłać promotor lub sam dyplomant, do 1 marca  2020 r., na j podane niżej adresy (w wersji papierowej lub elektronicznej). 


   Druga kategoria: Książki naukowe zwane monografiami, jednego autora lub praca zbiorowa, nadesłane  do 15 marca 2020 r.. Opublikowane w j. polskim lub kongresowych  z datą 2017 –2018. Prace recenzowane  przez dwóch recenzentów, zgodnie z przepisami.


   Trzecia kategoria: Artykuły naukowe opublikowane  w wersji  papierowej lub elektronicznej  czasopism (recenzowanych), a  nadesłane do 15 marca 2020 r. Opublikowane w j. polskim i  kongresowych  z datą: 2017 i 2018 r.


   Czwarta kategoria: tłumaczenia poezji i  prozy M. K. Sarbiewskiego z łaciny na języki europejskie, w wersji papierowej lub elektronicznej, nadesłane do 15 lutego 2020 r. Nie muszą być opublikowane w całości. Zależy nam na popieraniu tłumaczeń  również  w trakcie   pracy  nad utworami Sarbiewskiego,  przez jednego autora.


   Prace proszę nadsyłać do 1 marca 2020 roku na adres: Academia Europaea Sarbieviana,  Sarbiewo, pow. Płońsk,  09-130 BABOSZEWO lub na adres elektroniczny przewodniczącego Jury, prof. Juliusza Chrościckiego: j.a.chroscicki@uw.edu.pl


   Wyniki Konkursu będą ogłoszone w połowie maju 2020 r., podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu ks. M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” oraz w czasopismach naukowych, prasie ogólnopolskiej i mediach.


prof. Juliusz A. Chrościcki
Przewodniczący Jury i Rady Naukowej Academia Europaea Sarbieviana
Instytut Historii Sztuki i Kultury
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


2019-03-11 - Krzysztof Turowiecki

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Kroże -

Parafia Sarbiewo -

Ekspansja - strony Internetowe -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Jezuici w Warszawie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Parafia Zakroczym -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Czernice Borowe -

Zamek Królewski w Warszawie -

www.ekspansja.eu Ekspansja