Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Koncert z okazji 70-lecia Chóru Akademickiego UMCS

Zapraszamy na Koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia Chóru Akademickiego UMCS, który ...czytaj więcej

Impresje wileńskie

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 18:00 
w Kawiarni Artystycznej PCKiSz 
czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego w Wilnie


artykuł

...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego Jubileuszowy i zagraniczny

Jubileuszowy i zagranicznyTegoroczny ...czytaj więcej

Piętnaście lat z Sarbiewskim

W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe


Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace naukowe: powstałe w latach, 2017 – 2019
dotyczące
Twórczości i życia ks.  Macieja Kazimierza  Sarbiewskiego


w następujących kategoriach:


   Pierwsza kategoria: prace dyplomowe:: licencjackie i magisterskie, powstałe na polskich uczelniach wyższych. Może nadesłać promotor lub sam dyplomant, do 1 marca  2020 r., na j podane niżej adresy (w wersji papierowej lub elektronicznej). 


   Druga kategoria: Książki naukowe zwane monografiami, jednego autora lub praca zbiorowa, nadesłane  do 15 marca 2020 r.. Opublikowane w j. polskim lub kongresowych  z datą 2017 –2018. Prace recenzowane  przez dwóch recenzentów, zgodnie z przepisami.


   Trzecia kategoria: Artykuły naukowe opublikowane  w wersji  papierowej lub elektronicznej  czasopism (recenzowanych), a  nadesłane do 15 marca 2020 r. Opublikowane w j. polskim i  kongresowych  z datą: 2017 i 2018 r.


   Czwarta kategoria: tłumaczenia poezji i  prozy M. K. Sarbiewskiego z łaciny na języki europejskie, w wersji papierowej lub elektronicznej, nadesłane do 15 lutego 2020 r. Nie muszą być opublikowane w całości. Zależy nam na popieraniu tłumaczeń  również  w trakcie   pracy  nad utworami Sarbiewskiego,  przez jednego autora.


   Prace proszę nadsyłać do 1 marca 2020 roku na adres: Academia Europaea Sarbieviana,  Sarbiewo, pow. Płońsk,  09-130 BABOSZEWO lub na adres elektroniczny przewodniczącego Jury, prof. Juliusza Chrościckiego: j.a.chroscicki@uw.edu.pl


   Wyniki Konkursu będą ogłoszone w połowie maju 2020 r., podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu ks. M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” oraz w czasopismach naukowych, prasie ogólnopolskiej i mediach.


prof. Juliusz A. Chrościcki
Przewodniczący Jury i Rady Naukowej Academia Europaea Sarbieviana
Instytut Historii Sztuki i Kultury
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


2019-03-11 - Krzysztof Turowiecki

Urząd Miasta w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Parafia Zakroczym -

Czernice Borowe -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Zamek Królewski w Warszawie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Kroże -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Jezuici w Warszawie -

www.ekspansja.eu Ekspansja