Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego Jubileuszowy i zagraniczny

Jubileuszowy i zagranicznyTegoroczny ...czytaj więcej

Piętnaście lat z Sarbiewskim

W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem ...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Piętnaście lat z Sarbiewskim


W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, dr Teresa Kaczorowska wygłosiła multimedialną prelekcję „15 lat wskrzeszenia z niepamięci ks. jezuity M. K. Sarbiewskiego (1595-1640), nazywanego „polskim Horacym”.


Mija właśnie 15 lat jak - z inicjatywy środowiska literackiego w Ciechanowie – trwa przywracanie pamięci i należnego miejsca w historii literatury M.K. Sarbiewskiemu, poecie rodem z pobliskiego Sarbiewa,. Co roku w maju odbywają w kilku miejscowościach północnego Mazowsza trzydniowe festiwale, pod patronatem Marszałka Sejmu, Marszałka Mazowsza i Ordynariusza Diecezji Płockiej, z bogatym programem. Festiwal zainicjowała i kieruje nim społecznie Teresa Kaczorowska – pisarka, dr nauk humanistycznych, badaczka dziedzictwa narodowego, animatorka kultury, autorka kilkunastu książek, w tym dwóch o M. K. Sarbiewskim, prezes St. Academia Europaea Sarbieviana.


W swoim wystąpieniu w Kawiarni Artystycznej dr Kaczorowska przybliżyła dokonania 15 lat. Są to dziesiątki spotkań z poetami z różnych państw (Polski, Litwy, Włoch, Niemiec, USA), Noce Poetów, odczyty i prelekcje profesorów oraz badaczy epoki baroku, koncerty, wystawy, a także konkursy „O Laur Sarbiewskiego": poezji (w. polskim i łacińskim), naukowy, krasomówczy, recytatorski, plastyczny (trzy ostatnie skierowane do młodzieży). W programie są również każdego roku nabożeństwa w intencji M.K. Sarbiewskiego: w Sarbiewie, Rostkowie, Pułtusku, czy w Warszawie, gdzie spoczywa poeta uwieńczony. Zainteresowani jego postacią  prowadzą badania, wydają książki, przybliżają też ślady „polskiego Horacego” w wielu miejscach, w tym w  Warszawie,  gdzie poeta uwieńczony spędził ostatnie pięć lat swojego życia jako kaznodzieja króla Władysława IV Wazy,. Podczas tych majowych festiwali, organizowanych przez ok. 20 partnerów, odbyło się w ciągu 15 lat także wiele imprez dodatkowych, a wszędzie towarzyszyły uczestnikom setki, wręcz tysiące mieszkańców regionu oraz mazowiecka gościnność.


- Mam nadzieję, że po 15 latach naszej działalności Maciej Kazimierz Sarbiewski, sławny w świecie już za życia pierwszy polski poeta Europejczyk, uczony i „noblista” swoich czasów, gdyż został uwieńczony w Rzymie Laurem Poetyckim przez papieża Urbana VIII, stał się bardziej znany, podobnie jak jego związki z rodzinnym Mazowszem. Do szerszego niesienia jego dorobku potrzebny jest jednak ponadregionalny obiekt –„Dwór Sarbiewskich” w Sarbiewie – jako międzynarodowe centrum badawczo-edukacyjno-muzealne. Mamy już działkę w Sarbiewie i koncepcję architektoniczną tego Dworu z oficyną, potrzebna jest teraz pomoc władz wszystkich szczebli – mówiła Teresa Kaczorowska.


Odczyt Kaczorowskiej został owacyjnie przyjęty. Wysłuchało go również ponad 20 dziennikarzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie, którzy zawitali do PCKiSz po zwiedzeniu Muzeum Romantyzmu i Zamku Książąt Mazowieckich. Licznie przybyli również ciechanowianie, w tym nowi dyrektorzy z powiatowych struktur: Marek Marcinkowski (Wydz. Kultury i Edukacji Starostwa Powiatowego) oraz Wiesława Tybuchowska (Powiatowa Bibliotek Publiczna).


Fot. Jan Lipski


2019-05-09 - Krzysztof Turowiecki

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Parafia Zakroczym -

Ekspansja - strony Internetowe -

Jezuici w Warszawie -

Czernice Borowe -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Urząd Miasta w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Parafia Sarbiewo -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Kroże -

www.ekspansja.eu Ekspansja