Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Zmarł nagle Sławomir Zdun

W piątek, 18 września 2020 r., zmarł nagle Sławomir Zdun – leśnik, poeta i prozaik, grafik. Miał niespełna 46 lat (urodził ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego przełożony na jesień

Szanowni Państwo, 


   z przykrością informujemy, ...czytaj więcej

Forum "Czeski i polski barok literacki" na Uniwersytecie Śląskim w Opawie /Czechy/

czytaj więcej

Zmarł o. Stanisław Opiela SJ

KLEPSYDRA

...czytaj więcej

Odłożone imieniny Poety

Gość Płocki, 14 maja 2020


   - Co roku w tym ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Piętnaście lat z Sarbiewskim


W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, dr Teresa Kaczorowska wygłosiła multimedialną prelekcję „15 lat wskrzeszenia z niepamięci ks. jezuity M. K. Sarbiewskiego (1595-1640), nazywanego „polskim Horacym”.


Mija właśnie 15 lat jak - z inicjatywy środowiska literackiego w Ciechanowie – trwa przywracanie pamięci i należnego miejsca w historii literatury M.K. Sarbiewskiemu, poecie rodem z pobliskiego Sarbiewa,. Co roku w maju odbywają w kilku miejscowościach północnego Mazowsza trzydniowe festiwale, pod patronatem Marszałka Sejmu, Marszałka Mazowsza i Ordynariusza Diecezji Płockiej, z bogatym programem. Festiwal zainicjowała i kieruje nim społecznie Teresa Kaczorowska – pisarka, dr nauk humanistycznych, badaczka dziedzictwa narodowego, animatorka kultury, autorka kilkunastu książek, w tym dwóch o M. K. Sarbiewskim, prezes St. Academia Europaea Sarbieviana.


W swoim wystąpieniu w Kawiarni Artystycznej dr Kaczorowska przybliżyła dokonania 15 lat. Są to dziesiątki spotkań z poetami z różnych państw (Polski, Litwy, Włoch, Niemiec, USA), Noce Poetów, odczyty i prelekcje profesorów oraz badaczy epoki baroku, koncerty, wystawy, a także konkursy „O Laur Sarbiewskiego": poezji (w. polskim i łacińskim), naukowy, krasomówczy, recytatorski, plastyczny (trzy ostatnie skierowane do młodzieży). W programie są również każdego roku nabożeństwa w intencji M.K. Sarbiewskiego: w Sarbiewie, Rostkowie, Pułtusku, czy w Warszawie, gdzie spoczywa poeta uwieńczony. Zainteresowani jego postacią  prowadzą badania, wydają książki, przybliżają też ślady „polskiego Horacego” w wielu miejscach, w tym w  Warszawie,  gdzie poeta uwieńczony spędził ostatnie pięć lat swojego życia jako kaznodzieja króla Władysława IV Wazy,. Podczas tych majowych festiwali, organizowanych przez ok. 20 partnerów, odbyło się w ciągu 15 lat także wiele imprez dodatkowych, a wszędzie towarzyszyły uczestnikom setki, wręcz tysiące mieszkańców regionu oraz mazowiecka gościnność.


- Mam nadzieję, że po 15 latach naszej działalności Maciej Kazimierz Sarbiewski, sławny w świecie już za życia pierwszy polski poeta Europejczyk, uczony i „noblista” swoich czasów, gdyż został uwieńczony w Rzymie Laurem Poetyckim przez papieża Urbana VIII, stał się bardziej znany, podobnie jak jego związki z rodzinnym Mazowszem. Do szerszego niesienia jego dorobku potrzebny jest jednak ponadregionalny obiekt –„Dwór Sarbiewskich” w Sarbiewie – jako międzynarodowe centrum badawczo-edukacyjno-muzealne. Mamy już działkę w Sarbiewie i koncepcję architektoniczną tego Dworu z oficyną, potrzebna jest teraz pomoc władz wszystkich szczebli – mówiła Teresa Kaczorowska.


Odczyt Kaczorowskiej został owacyjnie przyjęty. Wysłuchało go również ponad 20 dziennikarzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie, którzy zawitali do PCKiSz po zwiedzeniu Muzeum Romantyzmu i Zamku Książąt Mazowieckich. Licznie przybyli również ciechanowianie, w tym nowi dyrektorzy z powiatowych struktur: Marek Marcinkowski (Wydz. Kultury i Edukacji Starostwa Powiatowego) oraz Wiesława Tybuchowska (Powiatowa Bibliotek Publiczna).


Fot. Jan Lipski


2019-05-09 - Krzysztof Turowiecki

Jezuici w Warszawie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Kroże -

Zamek Królewski w Warszawie -

Czernice Borowe -

Ekspansja - strony Internetowe -

Parafia Zakroczym -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

www.ekspansja.eu Ekspansja