Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Program XVIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (12-13 maja 2023, 22 czerwca 2023)

PIĄTEK, 12 MAJA 2023


Płońsk 


- od godz. 10.00 – Przyjazd do Płońska, zakwaterowanie ...czytaj więcej

XVIII Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego"

czytaj więcej

Zaproszenie na V Wieczór Łaciński w Krakowie

...czytaj więcej

Certyfikat dla AES

Certyfikat dla Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana  za Międzynarodowy Festiwal  ...czytaj więcej

Medal Stulecia Niepodległości dla Teresy Kaczorowskiej

Wśród ponad 30 dziennikarzy z całej Polski, uhonorowanych 8 września 2022 r. odznaczeniami ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe


Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana


ogłasza


II MIĘDZYNARODOWY KONKURS


na prace naukowe: powstałe w latach, 2017 – 2019


dotyczące


Twórczości i życia ks.  Macieja Kazimierza  Sarbiewskiego


w następujących kategoriach:


   Pierwsza kategoria: prace dyplomowe:: licencjackie i magisterskie, powstałe na polskich uczelniach wyższych. Może nadesłać promotor lub sam dyplomant, do 1 marca  2020 r., na j podane niżej adresy (w wersji papierowej lub elektronicznej). 


   Druga kategoria: Książki naukowe zwane monografiami, jednego autora lub praca zbiorowa, nadesłane  do 15 marca 2020 r.. Opublikowane w j. polskim lub kongresowych  z datą 2017 –2018. Prace recenzowane  przez dwóch recenzentów, zgodnie z przepisami.


   Trzecia kategoria: Artykuły naukowe opublikowane  w wersji  papierowej lub elektronicznej  czasopism (recenzowanych), a  nadesłane do 15 marca 2020 r. Opublikowane w j. polskim i  kongresowych  z datą: 2017 i 2018 r.


   Czwarta kategoria: tłumaczenia poezji i  prozy M. K. Sarbiewskiego z łaciny na języki europejskie, w wersji papierowej lub elektronicznej, nadesłane do 15 lutego 2020 r. Nie muszą być opublikowane w całości. Zależy nam na popieraniu tłumaczeń  również  w trakcie   pracy  nad utworami Sarbiewskiego,  przez jednego autora.


   Prace proszę nadsyłać do 1 marca 2020 roku na adres: Academia Europaea Sarbieviana,  Sarbiewo, pow. Płońsk,  09-130 BABOSZEWO lub na adres elektroniczny przewodniczącego Jury, prof. Juliusza Chrościckiego: j.a.chroscicki@uw.edu.pl


   Wyniki Konkursu będą ogłoszone w połowie maju 2020 r., podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu ks. M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” oraz w czasopismach naukowych, prasie ogólnopolskiej i mediach.


prof. Juliusz A. Chrościcki


Przewodniczący Jury i Rady Naukowej Academia Europaea Sarbieviana


Instytut Historii Sztuki i Kultury


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


 

2020-02-20 - Krzysztof Turowiecki

Urząd Miasta w Płońsku -

Czernice Borowe -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Jezuici w Warszawie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Kroże -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Zamek Królewski w Warszawie -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Parafia Zakroczym -

www.ekspansja.eu Ekspansja