Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XIX Międzynarodowy Konkur Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”

Konkurs jest organizowany z okazji 429 rocznicy urodzinksiędza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

Zmarł wybitny uczony, prof. Juliusz Chrościcki

Academia Europaea Sarbieviana straciła kolejnego wybitnego uczonego. Nocą, 16 grudnia 2024 r., zmarł ...czytaj więcej

Rzymskim szlakiem Macieja Sarbiewskiego SJ

recenzja ...czytaj więcej

Sarbiewski: poeta jezuita odkrywany na nowo

...czytaj więcej

Ostatnie pożegnanie Janiny Osewskiej

9 sierpnia 2023 r. zmarła w domu, w rodzinnym z Augustowie, Janina Osewska – pedagog, poetka, ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe


Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana


ogłasza


II MIĘDZYNARODOWY KONKURS


na prace naukowe: powstałe w latach, 2017 – 2019


dotyczące


Twórczości i życia ks.  Macieja Kazimierza  Sarbiewskiego


w następujących kategoriach:


   Pierwsza kategoria: prace dyplomowe:: licencjackie i magisterskie, powstałe na polskich uczelniach wyższych. Może nadesłać promotor lub sam dyplomant, do 1 marca  2020 r., na j podane niżej adresy (w wersji papierowej lub elektronicznej). 


   Druga kategoria: Książki naukowe zwane monografiami, jednego autora lub praca zbiorowa, nadesłane  do 15 marca 2020 r.. Opublikowane w j. polskim lub kongresowych  z datą 2017 –2018. Prace recenzowane  przez dwóch recenzentów, zgodnie z przepisami.


   Trzecia kategoria: Artykuły naukowe opublikowane  w wersji  papierowej lub elektronicznej  czasopism (recenzowanych), a  nadesłane do 15 marca 2020 r. Opublikowane w j. polskim i  kongresowych  z datą: 2017 i 2018 r.


   Czwarta kategoria: tłumaczenia poezji i  prozy M. K. Sarbiewskiego z łaciny na języki europejskie, w wersji papierowej lub elektronicznej, nadesłane do 15 lutego 2020 r. Nie muszą być opublikowane w całości. Zależy nam na popieraniu tłumaczeń  również  w trakcie   pracy  nad utworami Sarbiewskiego,  przez jednego autora.


   Prace proszę nadsyłać do 1 marca 2020 roku na adres: Academia Europaea Sarbieviana,  Sarbiewo, pow. Płońsk,  09-130 BABOSZEWO lub na adres elektroniczny przewodniczącego Jury, prof. Juliusza Chrościckiego: j.a.chroscicki@uw.edu.pl


   Wyniki Konkursu będą ogłoszone w połowie maju 2020 r., podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu ks. M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” oraz w czasopismach naukowych, prasie ogólnopolskiej i mediach.


prof. Juliusz A. Chrościcki


Przewodniczący Jury i Rady Naukowej Academia Europaea Sarbieviana


Instytut Historii Sztuki i Kultury


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


 

2020-02-20 - Krzysztof Turowiecki

Parafia Sarbiewo -

Jezuici w Warszawie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Urząd Miasta w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Kroże -

Parafia Zakroczym -

Ekspansja - strony Internetowe -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Czernice Borowe -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

www.ekspansja.eu Ekspansja