Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Program XVIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (12-13 maja 2023, 22 czerwca 2023)

PIĄTEK, 12 MAJA 2023


Płońsk 


- od godz. 10.00 – Przyjazd do Płońska, zakwaterowanie ...czytaj więcej

XVIII Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego"

czytaj więcej

Zaproszenie na V Wieczór Łaciński w Krakowie

...czytaj więcej

Certyfikat dla AES

Certyfikat dla Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana  za Międzynarodowy Festiwal  ...czytaj więcej

Medal Stulecia Niepodległości dla Teresy Kaczorowskiej

Wśród ponad 30 dziennikarzy z całej Polski, uhonorowanych 8 września 2022 r. odznaczeniami ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

XVI Miendzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”


1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:


a) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i


b) poezji w języku łacińskim.


2. Celem konkursu jest promocja spuścizny Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie w językach polskim i łacińskim.


3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres wskazany przez organizatorów maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach.


a) Utwory w kategorii a) muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości.


b) Tematyka i struktura formalna utworów w kategorii b) jest dowolna.


4 a. Prace w kategorii a) należy nadesłać do 17 kwietnia 2020 roku z dopiskiem „O Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk - decyduje data stempla pocztowego.


b. Prace w kategorii b) należy wysyłać drogą elektroniczną (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: certamen.sarbievianum@gmail.com


5. Dodatkowo (w kategorii A) można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.


6. W kategorii a) każdy utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.


7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 maja 2020 roku podczas Inauguracji XVI Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.


8. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione, spośród uczestników konkursu, tylko osoby nagrodzone.


9. Powołane przez organizatorów komisje decydują o przyznaniu nagród w obydwu kategoriach.


10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.


11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


12. Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście.


13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia w czasie XVI Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.


14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów w zbiorze pokonkursowym. Udział w konkursie jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów.


Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 23 662 27 02 i korespondencyjnie z adresu: mck@mckplonsk.pl


Konkurs jest organizowany z okazji 425 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”


Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.


Organizatorzy:


Miejskie Centrum Kultury w Płońsku


Związek Literatów na Mazowszu


Academia Europaea Sarbieviana


Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio


 


ulotka
ulotka

2020-03-11 - Krzysztof Turowiecki

Czernice Borowe -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Zamek Królewski w Warszawie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Jezuici w Warszawie -

Kroże -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Parafia Sarbiewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Parafia Zakroczym -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

www.ekspansja.eu Ekspansja