Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Rzymskim szlakiem Macieja Sarbiewskiego SJ

recenzja ...czytaj więcej

Sarbiewski: poeta jezuita odkrywany na nowo

...czytaj więcej

Ostatnie pożegnanie Janiny Osewskiej

9 sierpnia 2023 r. zmarła w domu, w rodzinnym z Augustowie, Janina Osewska – pedagog, poetka, ...czytaj więcej

Zaproszenia na promocję książki o Sarbiewskim w Zamku Królewskim

czytaj więcej

Uwaga!

Uroczysta promocja nowej książki dwóch profesorów Uniwersytetu A. Mickiewicza  ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

XVI Miendzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”


1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:


a) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i


b) poezji w języku łacińskim.


2. Celem konkursu jest promocja spuścizny Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie w językach polskim i łacińskim.


3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres wskazany przez organizatorów maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach.


a) Utwory w kategorii a) muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości.


b) Tematyka i struktura formalna utworów w kategorii b) jest dowolna.


4 a. Prace w kategorii a) należy nadesłać do 17 kwietnia 2020 roku z dopiskiem „O Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk - decyduje data stempla pocztowego.


b. Prace w kategorii b) należy wysyłać drogą elektroniczną (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: certamen.sarbievianum@gmail.com


5. Dodatkowo (w kategorii A) można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.


6. W kategorii a) każdy utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.


7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 15 maja 2020 roku podczas Inauguracji XVI Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.


8. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione, spośród uczestników konkursu, tylko osoby nagrodzone.


9. Powołane przez organizatorów komisje decydują o przyznaniu nagród w obydwu kategoriach.


10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.


11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.


12. Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście.


13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia w czasie XVI Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.


14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów w zbiorze pokonkursowym. Udział w konkursie jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów.


Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 23 662 27 02 i korespondencyjnie z adresu: mck@mckplonsk.pl


Konkurs jest organizowany z okazji 425 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”


Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.


Organizatorzy:


Miejskie Centrum Kultury w Płońsku


Związek Literatów na Mazowszu


Academia Europaea Sarbieviana


Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio


 


ulotka
ulotka

2020-03-11 - Krzysztof Turowiecki

Kroże -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Zamek Królewski w Warszawie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Jezuici w Warszawie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Ekspansja - strony Internetowe -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

Parafia Zakroczym -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

www.ekspansja.eu Ekspansja