Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Zmarł nagle Sławomir Zdun

W piątek, 18 września 2020 r., zmarł nagle Sławomir Zdun – leśnik, poeta i prozaik, grafik. Miał niespełna 46 lat (urodził ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego przełożony na jesień

Szanowni Państwo, 


   z przykrością informujemy, ...czytaj więcej

Forum "Czeski i polski barok literacki" na Uniwersytecie Śląskim w Opawie /Czechy/

czytaj więcej

Zmarł o. Stanisław Opiela SJ

KLEPSYDRA

...czytaj więcej

Odłożone imieniny Poety

Gość Płocki, 14 maja 2020


   - Co roku w tym ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Odłożone imieniny Poety


Gość Płocki, 14 maja 2020


   - Co roku w tym czasie przeżywaliśmy Dni Sarbiewskiego. Tym razem, z powodu epidemii koronawirusa, wydarzenie odbędzie się jesienią - zapewnia Teresa Kaczorowska, prezes Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana.


   Sarbiewski jest dobry na pandemię – zapewnia dr Kaczorowska. Informuje jednocześnie, że tegoroczna 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego "Chrześcijański Horacy z Mazowsza", odbędzie się jesienią 2020 roku, miejmy nadzieję, że już w bezpiecznych warunkach sanitarnych.


   Ks. Włodzimierz Piętka: - Co roku jeden z majowych weekendów na północnym Mazowszu należał do księdza-poety Macieja Kazimierza Sarbiewskiego…


   Teresa Kaczorowska: - I tak było od 15 lat. Tegoroczną edycję festiwalu planowaliśmy na najbliższe dni: od 15 do 17 maja. Ale jak dobrze wiemy, obecna sytuacja jest na tyle niepewna i groźna, że nie możemy pozwolić sobie na ryzyko organizacji wydarzenia w założonym terminie, mimo przygotowanego ciekawego programu i ogłoszenia już kilku konkursów recytatorskich, krasomówczych, naukowych i poetyckich. Postanowiliśmy więc przełożyć festiwal na jesień 2020 roku. Jak tylko ustalimy dokładny termin, zostaną państwo niezwłocznie powiadomieni.


   - Festiwal jest niepowtarzalny i zawsze twórczy, bo odkrywacie zawsze coś nowego z osoby i twórczości ks. Sarbiewskiego? Co miało być, i mamy nadzieję będzie jesienią, tegorocznym odkryciem?


   - Nasza akademia to 15 lat wskrzeszania postaci i dzieła ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. W tym roku chcemy odkryć Sarbiewskiego w Warszawie. A więc planujemy odwiedzić Powązki, gdzie nasz poeta został pochowany, a także po raz pierwszy odwiedzić grób tłumacza poezji Sarbiewskiego, Tadeusza Karyłowskiego. Mam nadzieję, że w Zamku Królewskim, gdzie ks. Sarbiewski mieszkał i pracował u boku króla Władysława IV zobaczymy specjalnie przygotowany spektakl teatralny, poświęcony Sarbiewskiemu. W naszych planach są również odwiedziny siedziby ojców jezuitów przy Rakowieckiej w Warszawie. Tam odbędzie się konferencja naukowa. Mówię o wszystkim w czasie przyszłym, bo mam nadzieję, że to wszystko, co było zaplanowane na maj, odbędzie się jesienią.


   Dodam jeszcze, że ślady poety Sarbiewskiego możemy spotkać na najbardziej charakterystycznym pomniku Warszawy – na kolumnie Zygmunta. Prawdopodobnie inskrypcje na niej zawarte są autorstwa poety Sarbiewskiego.


   - Czy Sarbiewski może nam pomóc w przeżywaniu czasu epidemii?


   - Myślę, że tak, bo jest on wspaniałym piewcą natury. Dostrzegał piękno przyrody, w swej poezji łączył zachwyt nad antykiem i chrześcijaństwem. Wychowany w pięknym mazowieckim krajobrazie zachwycał się przyrodą. Ta jego wrażliwość i pochwała natury wyraża się w odach do rzek, do fiołka, do róży, do pszczół, pasikonika, do źródła Sony, do Narwi. Jest w jego poezji zachwyt nad pięknem życia i jego prostotą. To są te wymiary życia, które mamy szansę odkryć w czasie odosobnienia i kwarantanny. On też bardzo kochał ojczyznę. Jego rodzina angażowała się patriotycznie, on zaś walczył za kraj poetyckim słowem i modlitwą.


--------------------------------------


   Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski, łac. Mathias Casimirus Sarbievius urodził się w 1595 roku w Sarbiewie, zmarł w 1640 roku w Warszawie. Jezuita, wybitny poeta XVII wieku, ceniony teoretyk poezji, liryk baroku. Pierwszy w Europie sławny poeta polski i pierwszy przed Sienkiewiczem, tak popularny autor polski. Dzięki używaniu łaciny już za życia osiągnął w Europie ogromny rozgłos i rozsławił kulturę polską w stopniu później niespotykanym. Ogłoszono go jako "Horatio par", czyli równy Horacemu, największemu poecie starożytności. Został uhonorowany przez papieża Urbana VIII Laurem poetyckim. Był wykładowcą w Akademii Wileńskiej, a pod koniec życia kaznodzieją króla Władysława IV.


   https://plock.gosc.pl/doc/6299514.Odlozone-imieniny-poety


 


 


 


 


 

2020-05-15 - Krzysztof Turowiecki

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Jezuici w Warszawie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Parafia Zakroczym -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Parafia Sarbiewo -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Kroże -

Zamek Królewski w Warszawie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

www.ekspansja.eu Ekspansja