Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

XV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Sarbiewskiego

Konkurs organizowany jest z okazji 424 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

List do członków AES

Szanowni Państwo


   Przygotowujemy ...czytaj więcej

Program XV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem
Marszałka Sejmu  RP, Marszałka Woj. Mazowieckiego, ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Relacja - X Międzynarodowe Dni M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

Jubileusz z nową książką i płytą

   W niedzielę zakończyła się największa literacka impreza na Płn Mazowszu - X Międzynarodowe Dni M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” – jak zwykle pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Biskupa Płockiego, a od 2011 r. także Marszałka Woj. Mazowieckiego. Tegoroczny, już X festiwal, trwał trzy dni (9-11 maja 2014) i jak zawsze miał na celu przypomnienie dzieł i postaci ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640) - jako poety rangi europejskiej (uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII, a więc dzisiejszym Noblem); a zarazem jako uczonego, profesora kolegiów jezuickich i Akademii Wileńskiej, a także jako oratora i w latach 1635-1640 kaznodziei króla Władysława IV Wazy. 
   Nad przygotowaniem X edycji tej największej na Płn Mazowszu literacko-kulturalno-naukowo-edukacyjnej imprezy, w tym roku jubileuszowej, organizatorzy pracowali od jesieni 2013 r. Powołano Komitet Organizacyjny pod kierownictwem dr Teresy Kaczorowskiej, z udziałem najważniejszych z ponad 20 podmiotów współorganizujących ten duży, trzydniowy festiwal, odbywający się w tym roku na terenie kilku powiatów (płońskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego). Impreza była jak zwykle partnerska, każdy podmiot miał swoją rolę i zadanie, które też finansował. W przygotowanie jej włączyły się ośrodki  kultury, muzea, biblioteki, Zamek Królewski w Warszawie, samorządy, szkoły, parafie, organizacje społeczne, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici. Z każdym rokiem podmiotów zaangażowanych w przygotowanie tego festiwalu przybywa, co widać było na pięknych plakatach i zaproszeniach.
   W tym roku program X Dni był wyjątkowo ciekawy i bogaty. Nowością był Dzień Ciechanowski (w trzydniowym programie jest zawsze jeden dzień wyjazdowy śladami M.K. Sarbiewskiego, ostatnie to: Dzień Płocki, Pułtuski, Warszawski, Rostkowski), konferencja naukowa „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ – jego twórczość w naszej pamięci” - w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (8 referatów, które w 2015 r. zostaną wydane w formie pokonferencyjnej książki przez współorganizatora konferencji, tj. Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku). Referaty wygłosiło siedmioro badaczy: prof. Elwira Buszewicz, UJ Kraków, prof. dr hab. Paulina Buchwald - Pelcowa, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, prof. Jakub Lichański, UW; o. dr Krzysztof Dorosz SJ, Toruń; dr Radosław Lolo, Akademia Humanistyczna w Pułtusku; a z Ciechanowa: dr Teresa Kaczorowska, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej i prezes Stowarzyszenia Academia Eeuropaea Sarbieviana oraz Bogumiła Umińska – historyk z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i sekretarz Stowarzyszenia Academia Eeuropaea Sarbieviana. Prelekcję multimedialną zaprezentowali też goście z Kroż na Litwie, gdzie ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski rozpoczynał swoją pracę pedagoga: Lina Mikalajunaite – dyrektor Centrum Kultury im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Krożach, z Algisem Krutkevičiusem, odpowiedzialnym w rejonie Kelme  za kulturę.
   Nowością Dni było też wydanie poetyckiego almanachu „O Laur Sarbiewskiego” pod red. T. Kaczorowskiej (z nagrodzonymi wierszami z dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „O Laur Sarbiewskiego”) oraz  CD z hymnem AES „Ad fontem Sonam” („Do źródła Sony”) – z tekstem M.K. Sarbiewskiego i muzyką Ireny Podobas (pianistyki, członek założyciel AES), w wykonaniu Warszawskiego Chóru  Chłopięco-Męskiego z Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Nagrania dokonano w 2012 r., w archikatedrze Wojska Polskiego w Warszawie. 
   Ponadto podczas X Dni M. K. Sarbiewskiego, zrealizowano, mimo nienajlepszej pogody majowej, cały program. Odbyło się pięć spotkań autorskich - jedno w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płońsku (Daniel Artymowski, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie), dwa na terenie gminy Baboszewo (ks. dr Eligiusz Dymowski z Krakowa i Romuald Mieczkowski z Litwy) oraz  dwa spotkania z poetami w powiecie przasnyskim (Magdalena Węgrzynowicz-Plichta z Krakowa i Marek Czuku z Łodzi); trzy koncerty (Magda Umer z zespołem; Zespół Muzyki Dawnej „Capella Scholari z Ciechanowa, kwartet „Prima Vista”  i Henryk Boukołowski z Warszawy), dwie wystawy (pokonkursową „O Laur Sarbiewskiego” w PCKiSz w Ciechanowie, fotograficzną Sławomira Zembrzuskiego w MBP w Płońsku), cztery tradycyjne już konkursy „O Laur Sarbiewskiego" (poezji, krasomówczy, recytatorski, plastyczny – w tym  trzy ostatnie dla dzieci i młodzieży). W programie była również msza św. w intencji M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie (koncelebrował ją w niedzielę, 11 maja, ks. dr Krzystzof Dorosz SJ z Torunia, a homilię wygłosił ks. prof. Zbigniew Kubacki SJ z Warszawy). Odbyła się także Noc Poetów z koncertem ciechanowskiego barda Witolda Rosołowskiego (w Dworku w Dłużniewie) oraz wiele zdarzeń towarzyszących. Ocenia się, że w tym niezwykłym festiwalu literackim uczestniczyło w sumie kilka tysięcy mieszkańców Płn Mazowsza.
   Na pewno w przeciągu dziesięciu lat Dni pomogły trochę spopularyzować postać oraz twórczość M.K.Sarbiewskiego, pod kątem literackim, naukowym, poznawczym. Inicjatorzy wskrzeszania z niepamięci „polskiego Horacego” stawiają sobie jednak dalsze, jeszcze trudniejsze cele - chcieliby zbudować Dwór Sarbiewskich z oficyną i ogrodem w Sarbiewie (SARBINUM), wydać dzieła M. K. Sarbiewskiego (we współczesnym języku polskim i angielskim), czy rozpocząć współpracę z Rzymem (gdzie Sarbiewski kształcił się, pisał, otrzymał Laur Poetycki). Dlatego osiem lat temu miłośnicy Sarbiewskiego powołali organizacją pozarządową - Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana (AES). Na kilka godzin przed rozpoczęciem tego festiwalu, w Dworku w Dłużniewie, odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, na którym omówiono miniony rok i zaplanowano działania na rok 2015. Ważnym zadaniem tej organizacji pozarządowej jest przekonanie samorządowych władz lokalnych do złożenia partnerskiego wniosku ( z udziałem Academii jako partnera) na budowę SARBINUM w Sarbiewie (Dworu Sarbiewskich z oficyną i ogrodem) z wykorzystaniem drugiego rozdziału funduszy UE.

Teresa Kaczorowska2014-05-12 - Krzysztof Turowiecki

Parafia Sarbiewo -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Kroże -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Ekspansja - strony Internetowe -

Zamek Królewski w Warszawie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Jezuici w Warszawie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Czernice Borowe -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Parafia Zakroczym -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

www.ekspansja.eu Ekspansja