Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XVIII Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego"

czytaj więcej

Zaproszenie na V Wieczór Łaciński w Krakowie

...czytaj więcej

Certyfikat dla AES

Certyfikat dla Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana  za Międzynarodowy Festiwal  ...czytaj więcej

Medal Stulecia Niepodległości dla Teresy Kaczorowskiej

Wśród ponad 30 dziennikarzy z całej Polski, uhonorowanych 8 września 2022 r. odznaczeniami ...czytaj więcej

Urodziny Prof. Juliusza Chrościckiego

Prof. Juliusz Chrościcki, członek założyciel i przewodniczący Rady Naukowej St. Academia Wuropaea Sarbieviana obchodził w Warszawie ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Relacja z XVII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

Jezuicki poeta Sarbiewski wciąż wzrusza i inspiruje


   Już po raz 17. odbywał się w dniach 3-4 czerwca 2022 r. Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”. Imprezie od lat patronują: Marszałek Sejmu RP, Marszałek Woj. Mazowieckiego i Biskup Płocki. 


   Wydarzenia pierwszego dnia miały miejsce tradycyjnie w Płońsku. Z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza młodzież płońskich szkół zaprezentowała w auli Państwowej Szkoły Muzycznej wybrane wiersze poety z Sarbiewa, czytając je po polsku i – co dziś rzadko się zdarza - po łacinie. Z kolei ks. dr o. Krzysztof Dorosz SJ wygłosił prelekcję, przedstawiając poezję Macieja K. Sarbiewskiego z perspektywy chrześcijańskiej ekologii, odnosząc dzieło wielkiego poety do współczesnego nauczania Papieża Franciszka, autora encykliki „Laudato sì” i ekologicznej duchowości św. Franciszka z Asyżu. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem zgromadzonej licznie młodzieży i uczestników spotkania. 


   Następnie w sali konferencyjnej Hotelu Orlik odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze  Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, które od 2005 r. rozkrzewia pamięć o wielkim, jezuickim poecie. Wybrano na kolejną kadencję Zarząd Akademii, który pozostał w niezmienionym składzie, a prezesem ponownie została piastująca tę funkcję od początku dr Teresa Kaczorowska.  


   Głównym punktem programu festiwalu była wieczorna gala w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku. Tutaj ogłoszono rozstrzygnięcie XVII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” w wersji polskiej i łacińskiej. Prowadzący wieczór aktor Maciej Gąsiorek, w stroju z epoki mistrza Sarbiewskiego, ogłosił werdykt jury konkursu. Pierwsze miejsce w kategorii utworów polskich zdobył Tomasz Lorenc z Łodzi, natomiast w kategorii wierszy pisanych po łacinie wygrał Martin Freundorfer z Wiednia. Wieczór uświetniła nastrojowym recitalem „Zmierzch” krakowska pieśniarka Urszula Makosz z zespołem. A potem w płońskim Miejskim Centrum Kultury odbyła się tradycyjna już Noc Poetów, z muzyczną oprawą zespołu Curly Cale, czyli angielsko-polskiego duetu gitarowego: James Brierley i Maciej Pruchniewicz. Swoje wiersze czytali przybyli na spotkanie poeci polscy i zagraniczni, najwięcej z Mazowsza, a także laureaci tegorocznego konkursu „O Laur Sarbiewskiego”. 


   Kolejny dzień odbywał się już w miejscu rodzenia poety, czyli w Sarbiewie. W Szkole Podstawowej im. M. K. Sarbiewskiego odbył się po raz 16. Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego”. Konkurs zwyciężyła, wygłaszając znakomitą mowę pt. „W pułapce wymagań”, Nikola Patyk z Płońska. Tutaj odbyło się też rozstrzygnięcie XVI Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z gminy Baboszewo, gdzie młodzież recytowała wiersze ks. Macieja Sarbiewskiego i ks. Jana Twardowskiego.  


   W zabytkowym, pięknie odnowionym kościele w Sarbiewie celebrowano mszę św. W homilii o. Krzysztof Dorosz SJ przedstawił Sarbiewskiego jako poetę sławiącego Matkę Bożą i żyjącego duchowością maryjną. Współgrało to z koncertem: „Ave Maris Stella”, który starannie przygotowały i znakomicie wykonały mieszkające w Turcji artystki: Elżbieta Nowotarska-Leśniak (sopran) i Irena Ülkü (organy). Kulinarnym podsumowaniem festiwalu był grill w ogrodzie przy zabytkowej plebanii. 


   Maciej Sarbiewski okazał się, jak zwykle, dobrym i pomocnym patronem poświęconego mu przedsięwzięcia. Skupiło ono niemałe grono ludzi reprezentujących zarówno świat kultury i nauki, oświaty, jak i lokalnych samorządów oraz Kościoła. Intensywne dwa dni festiwalu pokazały, że warto wydobywać z historii takie postaci jak Sarbiewski, aby czynić je patronami i inspiratorami całkiem współczesnych, ciekawych i pożytecznych działań i inicjatyw. 


Krzysztof Dorosz SJ 


Fotorelacja 


 


 


 


 


 


2022-06-09 - Krzysztof Turowiecki

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Kroże -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Parafia Zakroczym -

Czernice Borowe -

Urząd Miasta w Płońsku -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Parafia Sarbiewo -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Jezuici w Warszawie -

Ekspansja - strony Internetowe -

www.ekspansja.eu Ekspansja