Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

POWIAT PŁOŃSKI WSPIERA XIX FESTIWAL KS. MACIEJA SARBIEWSKIEGO „CHRZEŚCIJAŃSKI HORACY Z MAZOWSZA”

W dniu 26 kwietnia 2024 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Academia Europaea Sarbieviana”, ...czytaj więcej

Program XIX Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”

pod patronatem Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (9-10 maja 2024 r.)

...czytaj więcej

XIX Międzynarodowy Konkur Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”

Konkurs jest organizowany z okazji 429 rocznicy urodzinksiędza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i ...czytaj więcej

Zmarł wybitny uczony, prof. Juliusz Chrościcki

Academia Europaea Sarbieviana straciła kolejnego wybitnego uczonego. Nocą, 16 grudnia 2024 r., zmarł ...czytaj więcej

Rzymskim szlakiem Macieja Sarbiewskiego SJ

recenzja ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Protokół Jary XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” Płońsk 2016

Juty w składzie:
1. dr o. Krzysztof Dorosz (przewodniczmy) - Toruń
2. dr Teresa Kaczorowska - Ciechanów
3. Igor Kantorowski - Płońsk
oświadcza, zc no XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskicgo”, zorganizowany prze? Miejskie Centrum Kultury w Plotek u i Akademia Europaea Sarbieviana w Sarbtcwie, wpłynęło 71 zestawów poezji. Po ocenie nadesłanych utworów, jurorzy na posiedzeniu 22 kwietnia 2016 r. w Płońsku. postanowili przyznać następujące nagrody.

I nagroda (1000 zł) - za zestaw wierszy opatrzony godłem „Że”
II nagrodę (700 zł) zestaw wierszy opatrzony godłem „mops z mopsuestii”
III nagrodę (500zł) - zestaw wierszy opatrzony godłem „sto ścian”

Jury przygnało też 2 równorzędne wyróżnienia (po 250 zł) ta zestawy wiersze opatrzone godłami „Paskwalina” i „odtąddotąd”. Ponadto uhonorowano wyróżnieniem specjalnym (300 zł) autora wiersza o Płońsku - godło „oboczny”.

Po odkodowaniu nadesłanych prac okazało się, te laureatami nagród zostali:
I nagrody - Mariusz Cezury Kosmala, Legionowo
II nagrody - Paweł Podlipniak, Radom
III nagrody - Ireneusz Jaskólnik, Warszawa
zaś dwóch równorzędnych wyróżnień
- Agata Marzec, Słupsk
- Magdalena Dryl, Katowice

Wyróżnienie specjalne za wiersz o Płońsku otrzymał Krzysztof Martwicki - Płońsk.
Jurorzy podkreślają, że nagrodzone całe zestawy wiersz) znacząco wyróżniały się spośród 71 nadesłanych, choć wybór nagród i wyróżnień nie był prosty. Jury musiało, nic bez żalu. odrzucić kilka ciekawych zestawów, gdy/ nic spełniały warunków uczestnictwu w konkursie, tzn. nie zawierały przynajmniej jednego utworu inspirowanego twórczością ks Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. albo ich autorzy byli już laureatami w poprzednich edycjach konkursu. Ponadto wśród zestawów; które nie zostały nagrodzone, znaleziono wiele dobrych, ale pojedynczych utworów. Cieszy nas spora liczba nowych autorów. Konkurs „O laur Sarbiewskiego” znacząco przyczynia się do przybliżenia zapomnianej kultury sarmackiej, a szczególnie poezji „polskiego Horacego”.
Jurorzy gratulują, zarówno nagrodzonym, jak uczestnikom oraz organizatorom konkursu, podkreślając, *c odgrywa on duzą rolę w przypomnieniu i krzewieniu twórczości sławnego, a zapominanego „polskiego Horacego" rodem z Mazowsza oraz poezji i kultury okresu baroku.

Protokół podpisali:
1. Krzysztof Dorosz
2. Teresa Kaczorowska
3. Igor Kantorowski


Płońsk. 22 kwietnia 2016 r.
2016-05-17 - Krzysztof Turowiecki

Zamek Królewski w Warszawie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Parafia Zakroczym -

Jezuici w Warszawie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Kroże -

Czernice Borowe -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urząd Miasta w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Parafia Sarbiewo -

www.ekspansja.eu Ekspansja