Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Odłożone imieniny Poety

Gość Płocki, 14 maja 2020


   - Co roku w tym ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego przełożony na jesień

Szanowni Państwo, 


   Z przykrością informujemy, że XVI Międzynarodowy Festiwal ...czytaj więcej

15 lat wskrzeszania z niepamięci ks. jezuity M.K. Sarbiewskiego

15 lat ...czytaj więcej

Wielkanoc 2020

...czytaj więcej

Komitet Organizacyjny XVI Międzynarodowego Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Szanowni Państwo,


Z przykrością informujemy, że XVI Międzynarodowy ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

List intencyjny

Zwracamy się z prośbą o rozważenie propozycji uczestniczenia w dużym, ciekawym przedsięwzięciu, ważnym nie tylko dla polskiej kultury narodowej.

Od 2005 r. staramy się przypomnieć mieszkańcom Mazowsza, Polski i Europy o ks. jezuicie Macieju Kazimierzu Sarbiewskim (1595-1640) - pierwszym poecie polskim rangi europejskiej, uwieńczonym Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII w Rzymie (w 1623, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla), profesorze Akademii Wileńskiej, doradcy króla Władysława IV Wazy (1635-1640). Ten największy poeta Europy XVII w., którego do dziś żaden z poetów polskich nie prześcignął pod względem liczby przekładów i wydań na Zachodzie, urodził się we wsi Sarbiewo pod Płońskiem, lecz na ziemi rodzinnej jest niemal zupełnie zapomniany. Bardziej jest znany w Europie, szczególnie na Litwie i w krajach zachodnich, gdzie nazywa się go „polskim Horacym” lub „sarmackim Horacym”, prowadzi się o nim badania naukowe, wydaje jego dzieła w różnych językach.

Aby wskrzesić o nim pamięć, mazowieccy poeci i pisarze zainicjowali w 2005 r. I Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” - w 410. rocznicę jego urodzin. Trwająca wówczas 3 dni impreza od razu odniosła sukces, objęła swoim zasięgiem kilka miejscowości Płn. Mazowszu (5 powiatów), w jej przygotowanie włączyły się samorządy wszystkich szczebli, władze państwowe, liczne szkoły, parafie, domy kultury, muzea, biblioteki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici w Warszawie, organizacje społeczne. Był to cały blok imprez: z sesją naukową, koncertami poetycko-muzycznymi, spotkaniami pisarzy z kilku państw, wystawami, nabożeństwami w intencji „polskiego Horacego”; wydaliśmy też 3 książki i ogłosiliśmy kilka konkursów „O Laur Sarbiewskiego” (poetycki, krasomówczy, plastyczny oraz dla liceów ogólnokształcących pod patronatem Wojewody Mazowieckiego). Do tej pory odbyły się 3 edycje Międzynarodowych Dni Ks. M. K. Sarbiewskiego (2005-2007), pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP oraz Biskupa Diecezji Płockiej, zaś medialnym TVP Kultura.

W 2006 r. inicjatorzy tej akcji postanowili powołać organizację pozarządową Academia Europaea Sarbieviana (AES). Została ona 3 stycznia 2007 zarejestrowana w KRS w Warszawie, z siedzibą w zabytkowej plebanii w Sarbiewie, 18 maja odbyło się już pierwsze Walne Zgromadzenie Wśród 20 założycieli AES są zarówno lokalni twórcy, animatorzy kultury, duchowni i samorządowcy, jak też ceniące „polskiego Horacego” osoby z kraju i z zagranicy, w tym uczeni i literaci. W przyjętym Statucie AES – poza propagowaniem w kraju i za granicą twórczości literackiej i naukowej najwybitniejszego poety łacińskiego baroku ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - zaplanowano krzewienie chlubnych tradycji kulturowych i historycznych I RP, współpracę z polskimi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami naukowymi, kulturalnymi, polonijnymi, społecznymi, oświatowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi. Ustalono, że do realizacji tych celów niezbędny jest ponadregionalny obiekt – odbudowany nieistniejący już „Dwór Sarbiewskich” w Sarbiewie - jako międzynarodowe centrum badawcze, edukacyjne, popularyzatorskie, muzealne i organizacyjne AES. Dwór uzupełniłby istniejący w Sarbiewie cenny zespół barokowy: kościół, plebanię i cmentarz – ich rewitalizacja rozpocznie się jeszcze w 2007 r.

Plany te poparły liczne środowiska, m.in. miejscowe samorządy: gminy i powiatu, które już rozpoczęły proces przekazania gruntu pod ten ośrodek (ok. 0,5 ha nad rzeką w Sarbiewie), akademicy (wykonają projekt), parlamentarzyści (zabiegają, aby 2008 r. ustanowić „Rokiem Sarbiewskiego”), artyści (podarowali AES hymn, logo, obraz M.K. Sarbiewskiego), informatycy (wykonują stronę internetową AES) i władze państwowe woj. mazowieckiego, które pragną pomóc przygotować profesjonalny wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE. Planujemy, że w „Dworze Sarbiewskich mieścić się będzie Muzeum Baroku, biblioteka, zaś w towarzyszących dwóch oficynach – karczma polsko-litewska, niewielki hotelik oraz siedziba Academii.

Wierzymy, że realizacja celów AES przysporzy sławy i prestiżu naszemu krajowi, pozwoli poznać staropolskie dziedzictwo kultury sarmackiej, sprzyjać też będzie promocji oraz animacji społeczno-kulturalnej Polski. Z uwagi na dobro kultury narodowej, zwracamy się z prośbą o rozważenie propozycji uczestniczenia w tym dużym narodowym projekcie. Jesteśmy gotowi do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień, uwidocznienia Państwa wkładu w jego przygotowanie, oferujemy współpracę. Bardzo prosimy o życzliwe ustosunkowanie się do naszej prośby i oczekujemy na konstruktywne włączenie się w to ważne przedsięwzięcie.

Z poważaniem
prezes Zarządu Academia Europaea Sarbieviana
dr Teresa KaczorowskaAcademia Europaea Sarbieviana

Sarbiewo, pow. Płońsk
09-130 BABOSZEWO
woj. mazowieckie


tel. +48 023 661 2103

KRS: 0000270876, Regon: 140927837, NIP: 567 182 44 23
Konto: SGB: 56 8213 0008 2006 0801 6719 0001

Kroże -

Jezuici w Warszawie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Parafia Zakroczym -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Czernice Borowe -

Parafia Sarbiewo -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Zamek Królewski w Warszawie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

www.ekspansja.eu Ekspansja