Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Ostatnie pożegnanie Janiny Osewskiej

9 sierpnia 2023 r. zmarła w domu, w rodzinnym z Augustowie, Janina Osewska – pedagog, poetka, ...czytaj więcej

Zaproszenia na promocję książki o Sarbiewskim w Zamku Królewskim

czytaj więcej

Uwaga!

Uroczysta promocja nowej książki dwóch profesorów Uniwersytetu A. Mickiewicza  ...czytaj więcej

Program XVIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego (12-13 maja 2023, 22 czerwca 2023)

PIĄTEK, 12 MAJA 2023


Płońsk 


- od godz. 10.00 – Przyjazd do Płońska, zakwaterowanie ...czytaj więcej

XVIII Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego"

czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Ostatnie pożegnanie Janiny Osewskiej


9 sierpnia 2023 r. zmarła w domu, w rodzinnym z Augustowie, Janina Osewska – pedagog, poetka, fotografka, animatorka kultury. Janka, Janeczka, jak ją nazywaliśmy, funkcjonowała twórczo nie tylko w Augustowie i swoim regionie, ale także w kraju. Współpracowała również ze Związkiem Literatów na Mazowszu – bywała na naszych imprezach literackich, jurorowała w konkursach, miała autorskie spotkania i wystawy fotografii. Od kilkunastu lat należała też do organizacji pozarządowej w Sarbiewie pod Płońskiem - Academia Europaea Sarbieviana i bywała co roku (poza ostatnimi dwoma latami, kiedy chorowała) na Międzynarodowych Festiwalach M.K.  Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, w kilku miejscowościach na Mazowszu.


Zawsze się cieszyliśmy z obecności Janki, Jej serdeczności, ciepła i uśmiechu, rozmów z Nią, i że postać „polskiego Horacego” ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640) rodem z mazowieckiego Sarbiewa, Ją zainteresowała, że twórczość tego niezwykłego Polaka z epoki baroku, Sarmaty, a jednocześnie duchownego, wybitnego poety i uczonego, który wniósł wiele nie tylko do kultury polskiej, ale europejskiej i światowej Jankę zaintrygował. Radowaliśmy się, że bywała na Jego rodzinnym Mazowszu - w Sarbiewie, Płońsku, Ciechanowie, Płocku, Pułtusku, Warszawie, a także w bliskim mu Wilnie - że wstąpiła w szeregi powołanej przez nas w 2006 r. organizacji pozarządowej - Academia Europaea Sarbieviana. Dziękujemy Ci Janeczko gorąco, że propagowałaś postać tego wielkiego Poety, że niosłaś daleko Jego zapomniane Imię, że przyczyniałaś się do poznania tego wybitnego twórcy rangi europejskiej, uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII.


Ja znałam Janeczkę od kilkunastu lat. I zawsze byłam pełna podziwu dla Jej aktywności, uznania dla Jej pracy twórczej, która na trwałe wpisała się w osiągnięcia kultury, nie tylko miasta Augustowa, ale regionu i Polski. Na pewno Jej utwory poetyckie, publicystyczne, książki, nagrody, założenie Fundacji „Słowo i Obraz”, która wspierała twórców, stanowią nieoceniony wkład w dziedzictwo polskiej tożsamości. Warto podkreślić, że Janka pracowała, działała i występowała niemal do końca swoich dni. Miała ogromny, jak pisała w jednym ze swoich wierszy „apetyt na życie”, a śmierć była dla Niej „znakiem zapytania”.


Uczestniczyłam w Augustowie w Jej pogrzebie, 12 sierpnia 2023 r., żegnając Ją duchowo w imieniu zaprzyjaźnionych poetów oraz członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana. Z nadzieją Janeczko, że  będziesz nadal z nami, już tam z wysoka. Bądź szczęśliwa i spoczywaj w pokoju!


Teresa Kaczorowska (Ciechanów)


Fot. Krzysztof Rólka
Janina Osewska na jednej z literackich imprez w Ciechanowie.
Janina Osewska na jednej z literackich imprez w Ciechanowie.

2023-08-14 - Krzysztof Turowiecki

Ekspansja - strony Internetowe -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Parafia Zakroczym -

Zamek Królewski w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urząd Miasta w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Kroże -

Czernice Borowe -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Jezuici w Warszawie -

www.ekspansja.eu Ekspansja