Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Program XVI Międzynarodowego Festiwalu

ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod patronatem Marszałka ...czytaj więcej

Zmarła profesor Paulina Buchwald-Pelcowa

   8 lipca 2021 roku, w wieku 87 lat, zmarła profesor Paulina Buchwald-Pelcowa, jedna z pierwszych członków Stowarzyszenia ...czytaj więcej

ZMARŁ STANISŁAW KĘSIK

Z przykrością informujemy, że 12 maja 2021 r. zmarł Stanisław Kęsik (1958-2021). ...czytaj więcej

Gloria Artis dla prof. Libora Martinkowa

Pismo

...czytaj więcej

List Gratulacyjny dla Aliny Szymczyk

Gratulacja


 

...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

Protokół z XIII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, Płońsk, 11.05.2018 r.


Zebranie odbyło się w Hotelu „Martex” w Płońsku. Było istotnym punktem programu XIV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”. Z uwagi na brak quorum, odbyło się w drugim terminie.  Na 57 Członków uprawnionych do głosowania, uczestniczyło w nim 23 obecnych, zgodnie z listą obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu:
1. dr Teresa Kaczorowska – Prezes
2. Jolanta Marzęcka -  Wiceprezes
3. dr Bogumiła Umińska – Sekretarz
4. Paweł Dychto – Skarbnik
5. Dr o. Krzysztof Dorosz SJ – Członek


Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Danuta Kucińska - Przewodnicząca
2. Lech Ciarkowski- Członek
3. Sławomir Zembrzuski – Członek
oraz pozostali Członkowie:
1. prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa, UW
2. prof. dr hab. Elwira Buszewicz, UJ
3. prof. dr hab. Juliusz Chrościcki, IHSz UW
4. prof. dr hab. Janusz Rohoziński,  UW, AH w Pułtusku
5. prof. Libor Martinek, Opava, Czechy
6. Janina Osewska, Augustów
7. dr Irena Ülkü, Konstantynopol, Turcja
8. Wiesław Przedpełski, Baboszewo
9. Daniel Ratz, Płock
10. Małgorzata Rydzewska, Baboszewo
11. Barbara Sitek-Wyrembek, Ciechanów
12. Stefan Świetliczko, Warszawa
13. Zofia Turowiecka, Przasnysz
14. dr Justyna Zaborowska-Musiał, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Ponadto w zebraniu uczestniczyli:
1. prof. dr hab. Janusz Zalewski, Florida Gulf Coast University, USA
2. dr Tadeusz Witkowski, Uniwersytet Michigan, USA
3. Janusz Sijka SFP, Warszawa
4. Agnieszka Masalitie, Wilno
5. Karolina Słotwińska, Wilno
1. Otwarcia obrad dokonała Prezes AES dr Teresa Kaczorowska. Powitała przybyłych Członków Stowarzyszenia na czele z Profesorami: Pauliną Buchwald-Pelcową,  Elwirą Buszewicz,  Juliuszem Chrościckim,  Januszem Rohozińskim, Liborem Martinkiem z Czech. Prezes ciepło powitała również  przybyłych gości: dr Justynę Zaborowską-Musiał z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, laureatkę ubiegłorocznej nagrody Konkursu na prace naukowe o ks. M.K. Sarbiewskim, prof. dr. hab. Janusza Zalewskiego z Florydy, dr. Tadeusza Witkowskiego z Michigan i reżysera Janusza Sijkę, który zbiera materiały do filmu o AES. Podkreśliła jednocześnie, iż jest to pierwsze Walne zebranie poza Sarbiewem.
2. Zgodnie z programem XIII walnego zebrania, nastąpił wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad. Prezes zgłosiła kandydatury: Pawła Dychto na Przewodniczącego i Bogumiłę Umińską na Sekretarza. Poddane pod głosowanie, zostały przyjęte jednogłośnie.  Przewodniczący przedstawił Program. Został on poddany pod głosowanie i jednogłośnie zaakceptowany. (Załącznik Nr 2 do protokołu).
3. Następnie Przewodniczący  przekazał głos Prezes, która przypominając w skrócie historię powstania Stowarzyszenia i dotychczasowe jej działania, zgodnie z programem przedstawiła Sprawozdanie z funkcjonowania AES za okres V 2017- IV 2018.  2017.
   Nawiązując do podsumowania ubiegłorocznego Festiwalu, przypomniała, iż jego znamienitym uwieńczeniem był dar od prof. Janusza Zalewskiego w postaci publikacji M.K. Sarbiewskiego Lyricorum librii z 1634 r. Ponadto istotną jego częścią  były oprócz dotychczasowych konkursów ( Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” w wersji polskiej, Konkurs Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego”, Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego”, Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych ) także trzy nowe konkursy: łacińska edycja „O Laur Sarbiewskiego” – Certamen Poeticum Sarbievianum, na który wiersze w jęz. łacińskim nadesłało 19 poetów z całego świata, I Konkurs Literacki „Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza” i I Ogólnopolski Konkurs na pracę naukową o ks. M. K. Sarbiewskim, za lata 2013-2016.  Łącznie odbyło się  7 konkursów, co stanowiło rekord w dotychczasowej działalności AES.
Jednak sukcesom Academii na ubiegłorocznym Festiwalu, jak podkreśliła Prezes,  towarzyszył brak zainteresowania, docenienia działalności społecznej Stowarzyszenia  ze strony gminnych władz samorządowych, a  wręcz spotkano się z nieprzyjemnym traktowaniem, wypominaniem kosztów itp. W związku z powyższym na pierwszym pofestiwalowym posiedzeniu członków Zarządu, które miało miejsce w siedzibie PCKiSz w  Ciechanowie (7.06.2017 r.) zdecydowano o nowej, 2-dniowej formule Festiwalu, aby nie obciążać gminy Baboszewo zbytnimi kosztami. Zaproszony na to spotkanie wójt Tomasz Sobecki, przybywając kilka dni później, oznajmił dr Teresie Kaczorowskiej, iż Gmina Baboszewo i Szkoła Podstawowa w Sarbiewie rezygnują ze współudziału w Festiwalu. 
   Mimo wszystko Academia się rozwija, czego dowodem jest chociażby powołanie 12 maja 2017 r. Rady Naukowej AES, na co zwróciła uwagę Sprawozdawczyni.  Stanowią ją ludzie nauki: prof. dr hab. Juliusz Chruścicki jako przewodniczący,  prof. dr hab. Elwira Buszewicz (wiceprzewodnicząca) oraz członkowie:  prof. dr hab. Paulina Pelcowa, prof. dr Janusz Rohoziński, ks. Dr o. Eligiusz Dymowski, dr Paweł Krupka, dr Irena Ülkü i prof. Janusz Zalewski.
Prezes przypomniała w tym miejscu szereg działań AES, cenną współpracę, która od wielu  lat jest kontynuowana. Spośród nich istotna jest współpraca z Zamkiem Królewskim w Warszawie, która trwa już dziesiąty rok. Ostatnio (9 maja 2018 r.) Prezes Stowarzyszenia AES, o. Krzysztof Dorosz i prof. Juliusz Chrościcki, złożyli wizytę nowemu Dyrektorowi Zamku Królewskiemu prof. Wojciechowi Falkowskiemu i poczynili ustalenia na przyszłość.    Przejawem tej współpracy są Dni K. M. Sarbiewskiego SJ w Warszawie, przygotowywane wspólnie z  O. Jezuitami i AES.  Towarzyszą im spotkania, uroczystości, promujące postać naszego Patrona. Treścią ubiegłorocznych ‘”Warszawskich Dni” był m.in. wykład na Zamku Królewskim prof. Elwiry Buszewicz z UJ O. Tadeusz Kuryłowski SJ jako tłumacz poezji i spotkanie literackie Między Wergiliuszem a polskim Horacym. Poezja klasyczna w tłumaczeniu Tadeusza Kuryłowskiego, z udziałem Barbary i Jacka Bursztynowiczów, prowadzone przez Daniela Artymowskiego. Prezes podkreśliła jednocześnie, iż Zamek Królewski był miejscem wręczenia po raz pierwszy nagród konkursu za prace naukowe z lat 2013-2016 związanych z życiem M.K. Sarbiewskiego, którego inicjatorem i prowadzącym był prof. Juliusz Chrościcki. Druga część warszawskich Dni Sarbiewskiego miała miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie odbyła się msza św. z homilią o. Krzysztofa Dorosza SJ, członka Zarządu AES, a następnie zebranie Zarządu tegoż Stowarzyszenia i wieczór poezji i muzyki baroku Okruchy czasu. Wiersze M.K. Sarbiewskiego recytował Maciej Gąsiorek, aktor Teatru „Rampa”. Na klawesynie zagrała dr Anna Urszula Kucharska, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej.
   W uroczystościach tych, jak podkreśliła Prezes, nie partycypował w żaden sposób samorząd Gminy Baboszewo.
   Dr Teresa Kaczorowska nawiązała także do trwającej od początku „Dni Sarbiewskiego” współpracy z Litwą,  gdzie od 9 lat istnieje Wileński Oddział Academii Europaea Sarbieviana. Jego siedzibą jest Centrum Polonistyczne Wydziału Filologii Uniwersytetu Wileńskiego. Kieruje nim dr Irena Jakubenas a członkami są ponadto inni wykładowcy tej uczelni:  dr Mirosław Dawlewicz, prof. Eugenija Ulcinaite, dr Kinga Geben a także Dyrektor Muzeum Adama Mickiewicza Rimantas Salna, poeta Wojciech Piotrowicz, poeta i wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie Józef Szostakowski. Prezes podkreśliła coroczną obecność na Międzynarodowym Festiwalu M.K. Sarbiewskiego przedstawicieli z Wilna. Przypomniała jednocześnie o nowej książce prof. E. Ulcinaite – przekładzie na jęz. litewski Laska marszałkowska albo kazanie na pogrzebie Jana Sapiehy M. K. Sarbiewskiego.
   Zwróciła jednocześnie uwagę  na zacieśnienie współpracy z dotychczasowym Oddziałem AES w Wilnie poprzez działania na rzecz promocji Poety  naszego Członka, dr Pawła Krupki, obecnie, z ramienia MSZ, Dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie. Ważnymi wydarzeniami zorganizowanymi w Wilnie staraniem przede wszystkim Reginy Jakubenas i Rimantasa Salny była m.in. promocja wspomnianej  nowej książki prof. E. Ulcinaite Laska marszałkowska… w  Muzeum A.Mickiewicza w Wilnie a także prelekcja prof. Jacka Kowalskiego z UAM w Poznaniu  Sarmatyzm. Obalanie mitów.
   Dr Teresa Kaczorowska podzieliła się także dobrą współpracą z o. Jezuitami. Jej przejawem jest zarówno korzystanie z portali SJ w promowaniu postaci M.K. Sarbiewskiego, coroczna druga część warszawskich Dni Sarbiewskiego w  Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie, jak też osobiste  zaangażowanie się ks. rektora tegoż Sanktuarium o. Lesława Ptaka.  Prezes podkreśliła także stałe zaangażowanie o. Krzysztofa Dorosza SJ, zarówno w pracach Zarządu AES, jak też wygłaszaniu homilii podczas mszy św. na Festiwalach Sarbiewskiego.  Nawiązała przy tym do aktualnych Dni, poświęconych 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, przypomniała o swoich wizytach w Rostkowie i Przasnyszu celem przygotowania tych uroczystości. Wyraziła nadzieję na dalszą współpracę z o. Jezuitami a także uczelniami jezuickimi i powołanie oddziału AES w Rzymie.
Prezes wymieniła wiele działań i sukcesów AES, związanych z przywracaniem pamięci o Horacym z Mazowsza. Należy do nich przede wszystkim organizacja corocznych Festiwali M.K. Sarbiewskiego, jego  szerokie odbicie w mediach,   udział w wielu spotkaniach literackich, naukowych i kulturalnych, publikowanie m.in. nagrodzonych wierszy  z Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „O Laur Sarbiewskiego” w „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” i inne.    Prezes podkreśliła także ogrom prac włożonych w przygotowanie nowego konkursu – I Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Sarbievius, przygotowywanego wspólnie z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest on skierowany do młodych kompozytorów, których zadaniem będzie skomponowanie krótkich utworów do słów poezji ks. M.K. Sarbiewskiego. Podkreśliła swoją bezpośrednią współpracę z prorektorem ds. Nauki Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina, prof. dr. hab. Pawłem Łukaszewskim i zaangażowanie  w tej kwestii członków AES – dr Pawła Krupki i dr Ireny Ulku, kompozytorki hymnu AES.
   Omawiając sukcesy AES, Prezes podkreśliła także pracę archiwistyczną dokumentacji naszej działalności prowadzoną z wielką dokładnością  przez Zofię Turowiecką i stronę internetową prowadzoną przez Krzysztofa Turowieckiego, naszych członków. Podkreśliła także zasługi Sławomira Zembrzuskiego w realizacji dokumentacji fotograficznej działań AES.
Prezes przypomniała o pracach włożonych w przygotowanie tegorocznego Festiwalu, spotkaniach Zarządu w tym celu, które odbywały się zarówno w PCKiSz w Ciechanowie, jak też w MCK w Płońsku.
Relacjonując sprawozdanie działalności AES za ubiegły rok, Prezes odniosła się również do problemów, z którymi boryka się Stowarzyszenie. Jest nim nadal brak postępu w planowanej budowie „Dworu Sarbiewskich” w Sarbiewie jako ośrodka muzealnego i badawczego epoki baroku. Przypomniała historię poszczególnych etapów tej inicjatywy, która nie postępuje przede wszystkim z uwagi na brak zainteresowania i wsparcia ze strony lokalnych samorządów.  Występuję też trudności w zarejestrowaniu AES jako organizacji pożytku publicznego, ale ważne jest, że prace w tym kierunku zostały podjęte i trwają.
Na koniec dr Teresa Kaczorowska podkreśliła, iż Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” wszedł na stałe do kalendarza imprez naszego regionu i jest istotną formą aktywizacji wielu środowisk północnego Mazowsza a przede wszystkim młodzieży szkolnej w poznawaniu postaci i twórczości wielkiego Poety baroku. Podziękowała wszystkim członkom Zarządu, instytucjom, podmiotom współpracującym z AES za wszelką pomoc w wskrzeszaniu pamięci o M.K. Sarbiewskim.
4. Zgodnie z 4 pkt. Programu nastąpiło sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej Stowarzyszenia Pawła Dychto. Obejmowało ono rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2017. Łączne przychody, które objęły składki członkowskie, wpłaty Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Muzeum Szlachty Mazowieckiej  w Ciechanowie i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – na nagrody i współorganizację Festiwalu wyniosły 3400,00 zł.  Poniesione koszty w 2017 r. roku, związane z nagrodami dla laureatów konkursów, posiłku dla uczestników sesji naukowej i inne związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia, m.in. opłata za wyrób pieczątki dla Skarbnika, utrzymanie serwera, przedłużenie rejestracji domeny  pn. sarbiewski.pl –to kwota – 3.686,17 zł. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2017 posiadało aktywa obrotowe w kwocie 6.665,63 zł oraz aktywa trwałe, tj. zakupione w 2008 r. grunty (o,444 ha) o wartości 30.000 zł. 
5. Zgodnie z 5 pkt. Programu, w imieniu Komisji Rewizyjnej, funkcjonującej w składzie:
   1.Danuta Kucińska - Przewodnicząca
   2. Sławomir Zembrzuski – Członek
   3. Lech Ciarkowski - Członek
jako Przewodnicząca głos zabrała Danuta Kucińska. Przedstawiła opinię z kontroli działalności Zarządu AES za rok 2017. Poinformowała, iż Komisja zapoznała się z dokumentacją prowadzoną przez AES, zarówno z protokołami z posiedzeń Zarządu,  sprawozdaniem merytorycznym za 2017 r., jak też informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.sarbiewski.pl i dokonała analizy jej działalności. Odniosła się do prac Zarządu, które obejmowały zarówno  kwestie minionego i przyszłego Festiwalu, jak też sprawy bieżące. Przewodnicząca zwróciła uwagę na zaangażowanie, poczynione prace  związane z przygotowaniami tegorocznego Festiwalu, aktywność i koordynację wszelkich działań  ze strony Prezes dr Teresy Kaczorowskiej. Przypomniała pokrótce bogaty program ubiegłorocznego Festiwalu, podkreślając jednocześnie fakt, iż w 2017 r. zorganizowano i rozstrzygnięto aż siedem konkursów, co jest rekordem w dotychczasowej, 13-letniej historii imprezy. Przypomniała wprowadzone  trzy nowe konkursy (poezji w jęz. łacińskim, literackim i naukowym) i ich kulisy, inicjatorów ( dr. Pawła Krupki, prof. Juliusza Chrościckiego), współorganizatorów, sponsorów ect. , związaną z tym promocję, oceniając inicjatywy te  bardzo wysoko.  Nawiązała również do podjętych prac nad przygotowaniem kolejnego nowego konkursu – I Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Sarbievius. Podkreślając sukcesy AES, Przewodnicząca przypomniała o wielkim darze prof. Janusza Zalewskiego – dziele M.K. Sarbiewskiego Lyricorum Librii” z 1634 r., powołaniu Rady Naukowej AES, rozwijającej się działalności Oddziału AES w Wilnie i współpracy z Zamkiem  Królewskim. Podkreśliła nieustanną, dobrą współpracę AES z Zamkiem Królewskim w Warszawie, o. Jezuitami, z Oddziałem AES w Wilnie.
   Natomiast w kwestii finansowej Przewodnicząca zwróciła uwagę, iż w roku sprawozdawczym, poza składkami, na konto AES nie wpłynęły żadne środki, oprócz wspierania finansowego i organizacyjnego partnerów Festiwalu M.K. Sarbiewskiego. Nie został złożony ponownie wniosek aplikacyjny na budowę Sarbinum jako Domu Pracy Twórczej, a wynika to z braku wsparcia lokalnych samorządów. Zwróciła ponadto uwagę na powstały nowy problem, związany z wycofaniem się rodzinnej gminy Poety jako współorganizatora Festiwalu, Baboszewa, SP w Sarbiewie i parafii, który wiąże się chociażby z brakiem w tych okolicznościach siedziby Stowarzyszenia i możliwości zdeponowania    archiwizowanych  dokumentów. Danuta Kucińska przypomniała o wkładzie pracy włożonym w tym zakresie przez Zofię Turowiecką.
   Jako rekomendacje dla Zarządu AES, Przewodnicząca wymieniła zabieganie o pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych, pilne odzyskanie dokumentacji finansowej od byłego Skarbnika, zwrócenie uwagi na wprowadzenie niezbędnych rozwiązań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, jak też pozyskanie miejsca na przechowywanie dokumentów.
6. Zgodnie z pkt. 6 Programu Przewodniczący Obrad Paweł Dychto odczytał Uchwałę Nr 1/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2017 i poddał pod głosowanie. Została ona przyjęta jednogłośnie. Zarząd wstrzymał się od głosowania.
7. Plan pracy AES na okres V.2018-IV. 2019 przedstawiła Prezes dr Teresa Kaczorowska.  Jest on związany przede wszystkim z organizacją XV Międzynarodowego Festiwalu K.M. Sarbiewskiego w 2019 r., znalezieniem partnerów dla jego realizacji oraz określeniu miejsca. Jest propozycja aby tzw. dzień wyjazdowy miał miejsce w Wilanowie a drugi być może w Ciechanowie. Jak corocznie, planuje się również włączenie w organizację X Dnia ks. Macieja K. Sarbiewskiego w Warszawie - na Zamku Królewskim i w jezuickim kościele Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Stowarzyszenie zamierza kontynuować działania związane z budową „Dworu Sarbiewskich w Sarbiewie poprzez przygotowanie i złożenie wniosków aplikacyjnych o środki z UE, opierając się o samorządy, jak też pozyskać środki na opracowanie techniczne projektu Dworu. Jak zapewniła Prezes, dalej będą też trwały prace związane z promocją twórczości Sarbiewskiego w mediach, wydaniem jego utworów w jęz. polskim,  realizacją filmu o nim. Academia zamierza także czynić starania o powołanie Oddziału AES w Rzymie.  Kontynuowana będzie archiwizacja zgromadzonej w ciągu 14 lat działalności dokumentacji AES, szukanie sponsorów na wydanie folderu na temat tej działalności. Rozwijana będzie działalność Rady Naukowej AES,  Koła Młodych przy AES, jak też utrzymana zostanie i ulegnie modernizacji strona internetowa www.sarbiewski.eu
Planuje się także zbudowanie kapliczki na działce AES w Sarbiewie. W inicjatywę tę zaangażowany jest Daniel Ratz.
   Przedstawiony przez Prezes roczny plan działalności AES (V.2018 – IV. 2019) , poddany pod głosowanie, Uchwałą Nr 2/2018 został jednogłośnie  zatwierdzony.
8. Zgodnie z pkt. 8 programu Zebrania Walnego udzielono głosu na sprawy różne i wolne wnioski.
Uchwałą Nr 3/2018 w poczet członków AES przyjęty został dr Tadeusz Witkowski, polski historyk literatury, publicysta, filolog slawista, wykładowca jęz. polskiego na Uniwersytecie Michigan, USA, działacz polonijny.
   Odnośnie spraw finansowych AES głos zabrał Skarbnik Paweł Dychto, który zwrócił uwagę, że  wpływy do budżetu Stowarzyszenia nie są imponujące. Opierają się one  głównie na składkach i na drobnych dotacjach celowych spożytkowanych na bieżąco w czasie realizacji Festiwalu. Przypomniał również, że strona internetowa od 2017 r. nie jest wspierana przez starostwo Powiatowe w Płońsku, koszty związane z jej prowadzeniem pokrywa AES.
   Następnie omawiano sprawy merytoryczne. Dr Irena Ulku poinformowała, iż w Konstantynopolu, gdzie mieszka, otworzyła Akademię Chopinowską, która promuje kulturę polską. Realizuje międzynarodowy konkurs pieśni Chopina. Podziękowała jednocześnie byłemu wójtowi Gminy Baboszewo Wiesławowi Przedpełskiemu za wsparcie w nagraniu hymnu AES. Odniosła się również do konkursu kompozytorskiego Sarbievius Cantans,  nad którym pracuje z dr. Pawłem Krupką, Dyrektorem Polskiego Instytutu w Wilnie.
   Prezes dr Teresa Kaczorowska  w tym momencie dodała, iż zwróciła się do prof. Pawła Łukaszewskiego, prorektora ds. nauki na Uniwersytecie Muzycznym Chopina w Warszawie w tej kwestii, który docenił inicjatywę i zaproponował patronat Katedry Kompozycji UMFC.  Natomiast Rada Naukowa AES zaproponuje teksty M.K. Sarbiewskiego do utworów kompozytorskich w tym konkursie.
   Prof. Juliusz Chrościcki przypomniał o konkursie na prace naukowe o M.K. Sarbiewskim, który  odbył się w ubiegłym roku w  3. kategoriach: 1) prace dyplomowe, 2) książki naukowe, 3) artykuły naukowe autorów z całej Europy. Wręczanie nagród miało miejsce 18.11.2017 r. na Zamku Królewskim. Podkreślił, iż po Festiwalu chce ogłosić II konkurs i dodać jeszcze jedną kategorię, tj.4) tłumaczenia M.K. Sarbiewskiego na języki europejskie, oczywiście fachowe a nie amatorskie. Wyraził nadzieję, iż może liczyć na działanie jury Rady Naukowej w dotychczasowym składzie.
   Daniel Ratz wyraził wolę złożenia wizyty Marszałkowi Woj. Mazowieckiego Adamowi Struzikowi aby pochylił się nad problemem budowy Dworu Sarbiewskich w Sarbiewie.
   Podczas wolnych wniosków wypowiedział się również prof. Libor Mortinek, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Opavie,   proponując jako przyszły członek Rady Naukowej AES aby w ślad za organizowaniem przez Forum Zagraniczne Republiki Czeskiej z Instytutem Psychologii konferencji naukowych, w przyszłym roku zorganizować analogiczną z AES na temat M.K. Sarbiewskiego.
   Krzysztof Marchwicki, poeta z Płońska stwierdził, iż należą się brawa dla władz tego miasta, które zapewne pod wpływem odbywających się Festiwali M.K. Sarbiewskiego, nazwały jedną z ulic Jego imieniem.
   Głos zabrały również młode Wilnianki, studentki polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim, Karolina Słotwińska i Agnieszka Masalitie. Zajmują się one tłumaczeniem poezji, dokumentów z jęz. litewskiego na jęz. polski.  Ich przekłady są zamieszczane w „Poezji dzisiaj” w Warszawie.  W swoich wypowiedziach podkreśliły dobrą, owocną  współpracę z dr. Pawłem Krupką. Odniosły się przy tym do udziału w promocji ostatniej książki prof. Eugenii Ulcinaite, „Laska marszałkowska….” M.K. Sarbiewskiego, która miała miejsce w Muzeum Mickiewicza i spotkała się z wielkim zainteresowaniem.  Wyraziły nadzieję, że tłumacząc poezję Litwinów na jęz. polski, oni także będą tłumaczyć poezję polską na jęz. litewski.
   Sekretarz AES Bogumiła Umińska przekazała przygotowane legitymacje członkowskie Stowarzyszenia o. Krzysztofowi Doroszowi i o. Eligiuszowi Dymowskiemu (drugą).
   Na koniec głos zabrała Prezes dr Teresa Kaczorowska, która podsumowała obrady  i podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz wskrzeszania pamięci o M.K. Sarbiewskim, zarówno Członkom Academii, jak też jej Sympatykom, wszystkim podmiotom, współorganizatorom Festiwali. Podziękowała również  przybyłym Gościom, zarówno z kraju, jak też z zagranicy, podkreślając ich wielką rolę w promowaniu postaci i twórczości naszego wielkiego Poety baroku na arenie międzynarodowej.


Protokół przygotowała
Bogumiła Umińska
Sekretarz AES


 

Krzysztof Turowiecki - 2018-05-13

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urząd Miasta w Płońsku -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Czernice Borowe -

Parafia Sarbiewo -

Kroże -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Jezuici w Warszawie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Parafia Zakroczym -

www.ekspansja.eu Ekspansja