Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PRACE NAUKOWE

ACADEMIA EUROPEA SARBIEVIANA
OGŁASZA
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PRACE NAUKOWE
„TWÓRCZOŚĆ o. Macieja Kazimierza SARBIEWSKIEGO ...czytaj więcej

XVI Międzynarodowy Konkurs Poetycki O Laur Serbiewskiego

czytaj więcej

Zmarł nagle Sławomir Zdun

W piątek, 18 września 2020 r., zmarł nagle Sławomir Zdun – leśnik, poeta i prozaik, grafik. Miał niespełna 46 lat (urodził ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego przełożony na jesień

Szanowni Państwo, 


   z przykrością informujemy, ...czytaj więcej

Forum "Czeski i polski barok literacki" na Uniwersytecie Śląskim w Opawie /Czechy/

czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Zamek Królewski w Warszawie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Jezuici w Warszawie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Parafia Zakroczym -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Kroże -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Parafia Sarbiewo -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Czernice Borowe -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

www.ekspansja.eu Ekspansja