Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Zaproszenie na V Wieczór Łaciński w Krakowie

...czytaj więcej

Certyfikat dla AES

Certyfikat dla Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana  za Międzynarodowy Festiwal  ...czytaj więcej

Medal Stulecia Niepodległości dla Teresy Kaczorowskiej

Wśród ponad 30 dziennikarzy z całej Polski, uhonorowanych 8 września 2022 r. odznaczeniami ...czytaj więcej

Urodziny Prof. Juliusza Chrościckiego

Prof. Juliusz Chrościcki, członek założyciel i przewodniczący Rady Naukowej St. Academia Wuropaea Sarbieviana obchodził w Warszawie ...czytaj więcej

POWIAT PŁOŃSKI WSPIERA XVII FESTIWAL KS. MACIEJA SARBIEWSKIEGO „CHRZEŚCIJAŃSKI HORACY Z MAZOWSZA”

W dniu 25 maja 2022 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Academia Europaea Sarbieviana”, Jolanta Marzęcka, Wiceprezes ...czytaj więcej

strona 2
1 2 3 4 5 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Jezuici w Warszawie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Kroże -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Parafia Zakroczym -

Zamek Królewski w Warszawie -

Czernice Borowe -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urząd Miasta w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

www.ekspansja.eu Ekspansja