Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Wielkanoc 2015

Może w to uwierzyć trudno
ale tak się stało,
że to ciało, choć ułomne,
jednak zmartwychwstało.

Owszem ...czytaj więcej

XI Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program XI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego ...czytaj więcej

XI Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” 2015

Konkurs organizowany jest z okazji 420 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza ...czytaj więcej

Życzenia Świąteczne 2014

Radosnych, zdrowych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz wiele cudownych wspólnych chwil ...czytaj więcej

SPOTKANIE OPŁATKOWE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie


...czytaj więcej

strona 4
1 2 3 4 5 6 7 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Urzędy Gminy: Baboszewo -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Kroże -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Jezuici w Warszawie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urząd Miasta w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

Parafia Sarbiewo -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Parafia Zakroczym -

www.ekspansja.eu Ekspansja