Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Program VIII Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Zapoznaj się z programem ...czytaj więcej

Program V Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia „Academia Europaea Sarbieviana”

(11 maja 2012 roku)1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych gości.
2. Wybór Przewodniczącego obrad i ...czytaj więcej

Wielkanocne Życzenia

...czytaj więcej

Zmarł Alfred Borkowski

W niedzielę, 12 lutego 2012 r., zmarł Alfred Borkowski. Lekarz medycyny, poeta, animator kultury, wielki patriota, łączący dwie ...czytaj więcej

VII Konkurs Plastyczny im. ks. Macieja Sarbiewskiego "Sarmatyzm wczoraj i dziś"

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, zaprasza do wzięcia udziału w VII Konkursie Plastycznym im. ks. Macieja Sarbiewskiego ...czytaj więcej

strona 10
.. 7 8 9 10 11 12 13 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Parafia Sarbiewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Ekspansja - strony Internetowe -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Czernice Borowe -

Kroże -

Urząd Miasta w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Zamek Królewski w Warszawie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Parafia Zakroczym -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Jezuici w Warszawie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

www.ekspansja.eu Ekspansja