Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Program XIV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

„Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
pod patronatem ...czytaj więcej

XIV Międzynarodowy Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Academia Europaea Sarbieviana, Związek Literatów o/Ciechanów oraz ...czytaj więcej

VIII Mazowiecki Konkurs Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego”

W ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański ...czytaj więcej

IX Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ

Pracownia Działań Muzealnych
Zamku Królewskiego w Warszawie

Ojcowie ...czytaj więcej

Miłośnicy Sarbiewskiego otrzymali niezwykły dar

   Chociaż trzynasty z kolei, to Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański ...czytaj więcej

strona 10
.. 7 8 9 10 11 12 13 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Zamek Królewski w Warszawie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Czernice Borowe -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Parafia Zakroczym -

Urząd Miasta w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Jezuici w Warszawie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Kroże -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

www.ekspansja.eu Ekspansja