Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Boże Narodzenie 2013

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

rodzinnych, twórczych, spełnionych


oraz
opieki dobrych Aniołów w Nowym ...czytaj więcej

Zamkowe Spotkania Literackie - Zapraszają

Pracownia Działań Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie
zapraszamy na wykład ...czytaj więcej

Przebudowa obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku

Projekt pn: Przebudowa obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ulicy Płockiej Nr ...czytaj więcej

Program IX Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

...czytaj więcej

Wielkanocna pocztówka, od Zarządu.

...czytaj więcej

strona 10
.. 7 8 9 10 11 12 13 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Jezuici w Warszawie -

Kroże -

Zamek Królewski w Warszawie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Parafia Zakroczym -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Ekspansja - strony Internetowe -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

www.ekspansja.eu Ekspansja