Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana


ogłasza


II MIĘDZYNARODOWY KONKURS


na prace naukowe: powstałe ...czytaj więcej

V JUBILEUSZOWY WIECZÓR ŁACIŃSKI

MATTHIAS

CASIMIRUS

SARBIEVIUS

 


VITA ET OPERA

11 MAJA ...czytaj więcej

XI Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie

Dział Oświatowy
Zamku Królewskiego w Warszawie
Ojcowie ...czytaj więcej

Koncert z okazji 70-lecia Chóru Akademickiego UMCS

Zapraszamy na Koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia Chóru Akademickiego UMCS, który ...czytaj więcej

Impresje wileńskie

Dnia 26 czerwca 2019 roku o godz. 18:00 
w Kawiarni Artystycznej PCKiSz 
odbędzie ...czytaj więcej

strona 9
.. 6 7 8 9 10 11 12 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Kroże -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Jezuici w Warszawie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Parafia Zakroczym -

Czernice Borowe -

Zamek Królewski w Warszawie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Urząd Miasta w Płońsku -

www.ekspansja.eu Ekspansja