Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Festiwal Sarbiewskiego w Wilnie


artykuł

...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego Jubileuszowy i zagraniczny

Jubileuszowy i zagranicznyTegoroczny ...czytaj więcej

Piętnaście lat z Sarbiewskim

W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem ...czytaj więcej

XV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana
ogłasza
II MIĘDZYNARODOWY KONKURS
na prace ...czytaj więcej

strona 9
.. 6 7 8 9 10 11 12 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Czernice Borowe -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Jezuici w Warszawie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Parafia Zakroczym -

Kroże -

Zamek Królewski w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

www.ekspansja.eu Ekspansja