Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Wielkanocna pocztówka, od Zarządu.

...czytaj więcej

Wielce Szanowni Państwo!

   W ciekawym programie 24 lutego 2013 pt. "Historie z szuflady: Laureat barokowego Nobla", ...czytaj więcej

VIII Konkursu Plastycznego „O LAUR SARBIEWSKIEGO”

R E G U L A M I N
VIII Konkursu Plastycznego
„O ...czytaj więcej

Boże Narodzenie 2012 roku

Spójrzcie w gwiazdy! Bóg się rodzi,
gdzieś tu... we wszechświecie.
Odszukajmy! Przywitajmy!
Szczodre, Boże dziecię.
A gdy już ...czytaj więcej

Z LITWY BLISKIEJ I DALEKIEJ

Pracownia Działań Muzealnych
Zamku Królewskiego w Warszawie

zaprasza na

Z LITWY BLISKIEJ I DALEKIEJ
MACIEJ KAZIMIERZ ...czytaj więcej

strona 9
.. 6 7 8 9 10 11 12 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Parafia Sarbiewo -

Parafia Zakroczym -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Ekspansja - strony Internetowe -

Jezuici w Warszawie -

Czernice Borowe -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Kroże -

www.ekspansja.eu Ekspansja