Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

O Sarbiewskim w Szczecinie

   Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się, 17 listopada 2016 r., ...czytaj więcej

VIII Dzień Macieja K. Sarbiewskiego SJ w Warszawie

Pracownia Działań Muzealnych
Zamku Królewskiego w Warszawie ...czytaj więcej

Program XII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

...czytaj więcej

XII Ogólnopolski Konkur Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”

1. Konkurs adresowany jest do poetów powyżej lat 18.
 2. Celem konkursu jest:
  - promocja ...czytaj więcej

X Nadzwyczajne Walne Zebranie członków AES

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Academia Europaea ...czytaj więcej

strona 7
.. 4 5 6 7 8 9 10 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Zamek Królewski w Warszawie -

Parafia Zakroczym -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Jezuici w Warszawie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Kroże -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Urząd Miasta w Płońsku -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

www.ekspansja.eu Ekspansja