Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XVI Międzynarodowy Konkurs Poetycki O Laur Serbiewskiego

Pragniemy poinformować,
że w związku z trwającą sytuacją epidemiczną, termin nadsyłania wierszy na XVI Międzynarodowy Konkurs Poetycki ...czytaj więcej

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PRACE NAUKOWE

ACADEMIA EUROPEA SARBIEVIANA
OGŁASZA
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PRACE NAUKOWE
„TWÓRCZOŚĆ o. Macieja Kazimierza SARBIEWSKIEGO ...czytaj więcej

XVI Międzynarodowy Konkurs Poetycki O Laur Serbiewskiego

czytaj więcej

Zmarł nagle Sławomir Zdun

W piątek, 18 września 2020 r., zmarł nagle Sławomir Zdun – leśnik, poeta i prozaik, grafik. Miał niespełna 46 lat (urodził ...czytaj więcej

Festiwal Sarbiewskiego przełożony na jesień

Szanowni Państwo, 


   z przykrością informujemy, ...czytaj więcej

strona 5
.. 2 3 4 5 6 7 8 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Parafia Zakroczym -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Urząd Miasta w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Czernice Borowe -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Kroże -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Jezuici w Warszawie -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Zamek Królewski w Warszawie -

www.ekspansja.eu Ekspansja