Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

XVIII Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego"

czytaj więcej

Zaproszenie na V Wieczór Łaciński w Krakowie

...czytaj więcej

Certyfikat dla AES

Certyfikat dla Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana  za Międzynarodowy Festiwal  ...czytaj więcej

Medal Stulecia Niepodległości dla Teresy Kaczorowskiej

Wśród ponad 30 dziennikarzy z całej Polski, uhonorowanych 8 września 2022 r. odznaczeniami ...czytaj więcej

Urodziny Prof. Juliusza Chrościckiego

Prof. Juliusz Chrościcki, członek założyciel i przewodniczący Rady Naukowej St. Academia Wuropaea Sarbieviana obchodził w Warszawie ...czytaj więcej

strona 1
1 2 3 4 ..

Związek Literatów na Mazowszu



MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI SJ NA MAZOWSZU


<i>MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI SJ NA MAZOWSZU</i> - Ksiądz jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640), najwybitniejszy łaciński poeta XVII wieku, ceniony teoretyk poezji, liryk baroku. Pierwszy w Europie sławny poeta polski i pierwszy, przed Sienkiewiczem, tak popularny autor polski. Dzięki używaniu łaciny, już za życia osiągnął w Europie ogromny rozgłos i rozsławił kulturę Polski w stopniu później niespotykanym. Ogłoszono go jako Horatio par, czyli równego Horacemu, największemu poecie starożytności. 
Europejską sławę przyniósł mu już pierwszy zbiór poezji Lyricorum libri tres, a jego poszerzone wydanie Lyricorum libri IV doczekało się w Europie ok. 60 wydań, w różnych językach. Poezja „chrześcijańskiego Horacego” była wzorem dla niezliczonych naśladowców, uczniami Sarbiewskiego byli także Adam Mickiewicz i Czesław Miłosz; o czym laureat nie omieszkał wspomnieć odbierając nagrodę Nobla. Maciej Kazimierz Sarbiewski był „noblistą” swoich czasów – podczas pobytu w Rzymie został uwieńczony poetyckim laurem przez ówczesnego papieża Urbana VIII.
W wielkiej sławie, jaką był jeszcze za życia otoczony Maciej Kazimierz Sarbiewski, rzadko wspomina się o wpływie rodzinnej mazowieckiej ziemi na życie i twórczość poety. Dlatego pragnę przybliżyć, na tle krótkiej biografii jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, związki z rodzinnym Mazowszem oraz odzwierciedlenie ich w jego twórczości.

Autor: Teresa Kaczorowska



CHRZEŚCIAŃSKI HORACY Z MAZOWSZA


<i>CHRZEŚCIAŃSKI HORACY Z MAZOWSZA</i> - Ciechanowskie Zeszyty Literackie 

- są wydawane przez Związek Literatów Polskich w Ciechanowie. Ukazują się jako rocznik, począwszy od 1998 r. Każdy numer ma swój wiodący temat, kolejne były poświęcone twórczości A. Mickiewicza, C.K. Norwida, Z. Krasińskiego, K.I. Gałczyńskiego. Powoli zeszyty stają się znane w całym kraju, gdyż prezentują nie tylko twórczość ciechanowskiego środowiska literackiego, ale także wielu pisarzy z kraju i zza granicy. Twórcą i redaktor tego periodyku jest Teresa Kaczorowska.

Wydawca ZLP Ciechanów



MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI I JEGO EPOKA PRÓBA SYNTEZY


<i>MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI I JEGO EPOKA  PRÓBA  SYNTEZY</i> - Książka stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji poświęconej Poecie – w pięćset dziesiątą rocznicę Jego urodzin. Studia zamieszczone w niniejszym tomie dotyczą nie tylko samego Sarbiewskiego, ale i kontekstu historycznego epoki, w której przyszło żyć oraz działać naszemu poecie, a także szerszego kontekstu literackiego. Studia te obejmują różnorodną tematykę: od próby podsumowania stanu badań, poprzez analizę poetyckiej wypowiedzi autobiograficznej, po studium tyczące pojmowania przez poetę takiej kategorii jak Sarmacja. W odróżnieniu od wielu innych tomów poświęconych twórczości poetyckiej Sarbiewskiego, ten przynosi próby nowego spojrzenia głównie na Jego dorobek teoretyczny.

Pod redakcją Jakuba Z. Lichańskiego  
Pułtusk 2006



ROCZNIK MAZOWIECKI


<i>ROCZNIK MAZOWIECKI</i> - <b><i>TOM XVIII – 2006</i></b>

W tym numerze Rocznika publikują m.in: Henryk Samsonowicz, Agnieszka Bartoszewicz, Teresa Kaczorowska, Jan Józefacki, Henryk Bartoszewicz, Bogdan Kobuszewski, Eugeniusz Hull,

Wydawca: IBL



MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI


<i>MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI</i> - <b>POETA EUROPY</b>



LIRYKI ORAZ DROGA RZYMSKA I FRAGMENT LECHIADY


<I>LIRYKI ORAZ DROGA RZYMSKA I FRAGMENT LECHIADY</b></i> - 
Autor: Maciej Kazimierz Sarbiewski

Warszawa 1980



TEOLOGIA FABULOSA COMMENTATIONES SARBIEVIANAE


<i>TEOLOGIA FABULOSA COMMENTATIONES SARBIEVIANAE</i> - 
Autor: Piotr Urbański

Szczecin 2000



EPIGRAMMATUM LIBER KSIĘGA EPIGRAMATÓW


<i>EPIGRAMMATUM LIBER KSIĘGA EPIGRAMATÓW</i> - 
Autor: Maciej Kazimierz Sarbiewski

Warszawa 2003



OSSOLIŃSKI, MOSKORZOWSKI, SARBIEWSKI


<i>OSSOLIŃSKI, MOSKORZOWSKI, SARBIEWSKI </i> - <i><b>– MOWY POGRZEBOWE
Teksty w dialogu</b></i>

Autor: Maria Basłowska

Katowice 2008



SARMACKI HORACY i jego liryka


SARMACKI HORACY i jego liryka - autor - Elwira Buszewicz


strona 1
1 2
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Jezuici w Warszawie -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Kroże -

Parafia Zakroczym -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

www.ekspansja.eu Ekspansja