Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

15 lat wskrzeszania z niepamięci ks. jezuity M.K. Sarbiewskiego

15 lat ...czytaj więcej

Wielkanoc 2020

...czytaj więcej

Komitet Organizacyjny XVI Międzynarodowego Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Szanowni Państwo,


Z przykrością informujemy, że XVI Międzynarodowy ...czytaj więcej

XVI Miendzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”

1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:


a) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością ...czytaj więcej

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS na prace naukowe

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana


ogłasza


II MIĘDZYNARODOWY KONKURS


na prace naukowe: powstałe ...czytaj więcej

strona 6
.. 3 4 5 6 7 8 9 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Kroże -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Zamek Królewski w Warszawie -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Parafia Sarbiewo -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Ekspansja - strony Internetowe -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Urząd Miasta w Płońsku -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

Parafia Zakroczym -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Czernice Borowe -

Jezuici w Warszawie -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

www.ekspansja.eu Ekspansja