Academia Europaea Sarbieviana Cele Academii

Nieustający Konkurs Poetycki O Laur Sarbiewskiego

Spotkanie opłatkowe

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

...czytaj więcej

VII Dzień Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ

Ojcowie Jezuici w Warszawie

Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie ...czytaj więcej

O M.K. Sarbiewskim w Warszawie (14 maja 2015)

W czwartek, 14 maja 2015 r., prezes AES dr Teresa Kaczorowska i ks. dr o. Krzysztof Dorosz, SJ z Torunia ...czytaj więcej

Wielkanoc 2015

Może w to uwierzyć trudno
ale tak się stało,
że to ciało, choć ułomne,
jednak zmartwychwstało.

Owszem ...czytaj więcej

XI Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Program XI Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza
Sarbiewskiego ...czytaj więcej

strona 6
.. 3 4 5 6 7 8 9 ..

Związek Literatów na Mazowszu

 1. Academia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze naukowym, oświatowym i społeczno-kulturalnym.
 2. Academia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służyć realizacji celów jej statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Celem Academii jest:
 1. promocja europejskich wartości kultury i literatury I Rzeczypospolitej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,
 2. upowszechnianie w Polsce humanistycznych wartości kultury europejskiej,
 3. propagowanie twórczości literackiej i naukowej ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego - najwybitniejszego poety łacińskiego baroku,
 4. krzewienie wartości chrześcijańskiego humanizmu,
 5. integracja środowisk polonijnych z Macierzą,
 6. skupianie wokół tradycji i współczesności kultury polskiej najwybitniejszych europejskich humanistów, uczonych i artystów,
 7. krzewienie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza,
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej ( w tym e-learning), szczególnie w zakresie wymienionych wyżej celów,
 9. integracja lokalnych i regionalnych środowisk samorządowych, społecznych, oświatowych, naukowych i kulturalnych ziemi mazowieckiej.
Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku -

Zamek Królewski w Warszawie -

Urząd Miasta w Płońsku -

Urzędy Gminy: Baboszewo -

Ekspansja - strony Internetowe -

Jezuici w Warszawie -

Czernice Borowe -

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie -

Kroże -

Starostwo Powiatowe w Płońsku -

Parafia Sarbiewo -

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku -

Samorząd Województwa Mazowieckiego -

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -

Urząd Powiatowy w Ciechanowie -

Muzeum Historyczne w Przasnyszu -

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie -

Parafia Zakroczym -

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku -

www.ekspansja.eu Ekspansja